Gå til sidens hovedinnhold

Torshov kirke på besøkstoppen

Torshov kirke er den mest populære kirka i bydelene Grünerløkka og Sagene, med et gjennomsnitt på nesten hundre gudstjenestedeltakere. Sagene har færrest besøkende.

TORSHOV: 95 personer deltok i gjennomsnitt på gudstjenestene i Torshov kirke i 2006. Men mens alt er gull, røkelse og myrra på Torshov, er naboen Sagene ute på en slags ørkenvandring. Med et snitt på bare 45 personer per gudstjeneste kan det virke som menigheten har bygget sitt hus på sandgrunn.
Men slik er det ikke, selv om bygningsmessige problemer er mye av grunnen til det lave besøket. Sagene kirke har nemlig vært stengt i hele 2006 grunnet mugg-soppangrep, og menigheten har befunnet seg i eksil i kapellet på Nordre Gravlund. Det har fått konsekvenser for besøket.
Vi var på god vei mot nærmere 80 gudstjenestedeltakere i snitt da kirka ble stengt, forteller sogneprest Kjell Olav Bø.
Kapellan Kjersti Østland Tveit tror det er flere grunner til at færre søker seg til kapellet på Nordre Gravlund, selv om det bare ligger 100 meter fra Sagene kirke.
Terskelen for å gå dit er nok høyere enn å gå i katedralen. I tillegg har mye færre folk ønsket å døpe barna sine i kapellet, og det er klart man merker at over 50 dåpsfølger forsvinner, sier Tveit. Hun tror likevel folk i bydelen begynner å få øynene opp for at Nordre kapell slettes ikke er noen simpel stall.
På starten var det ingen som ville gifte seg her, men i år er det hele 5 par som skal gifte seg i kapellet. De har vel innsett hvor fantastisk flott det faktisk er, sier hun, og oppfordrer folk til å gi kapellet en sjanse. På dårlige søndager kan det være så få som 15 personer til stede.
Da er det litt tungt å være både prest og menighet, sier hun til Østkantavisa.

Torshov på topp

På Torshov er situasjonen en annen. Menighetens 53 "vanlige" gudstjenester i 2006 ble nesten besøkt av 100 mennesker hver gang.
I Torshov opplever vi at mange fra den eldre generasjonen blir borte, men at det samtidig kommer tilsig fra en ny generasjon. Det er veldig gledelig at folk ser at kirka er der og bruker den, sier sogneprest Dag Iversen.
Han ser ikke bort fra at Torshov "nyter godt" av situasjonen i Sagene.
Vi har flere gudstjenester med dåp enn før, og opplever en slags babyboom, men det skyldes ikke bare situasjonen på Sagene, men også demografiske endringer i området, mener han.
Antallet barnedåper har steget sterkt i Torshov kirke de siste årene, fra 37 barn i 2004 til 56 barn i 2006. I bydelen har antallet smårollinger under 5 år økt med hele 43 prosent, og dermed kan det se ut som Iversen har et poeng.

Utmeldinger

Totalt viser kirkestatistikken fra 2006 at 348 personer meldte seg ut av Den norske kirke på Grünerløkka og Sagene, mens 29 personer meldte seg inn. Til sammen i Oslo meldte 1405 personer seg ut, mens 120 personer ble nye medlemmer. Totalt har altså våre to bydeler 25 prosent av utmeldingene, det er en betraktelig større del enn andelen av gudstjenestebesøkene. Av totalt 337.061 kirkebesøk (på vanlige helligdager) i Oslo fant bare 26.847 sted i Bydel Grünerløkka og Sagene, altså temmelig nøyaktig åtte prosent.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien