Gå til sidens hovedinnhold

Travel sykkelvei forblir stengt

Den ikke-varslede gravingen i gang- og sykkelveien i Sørkedalsveien skulle være ferdig til jul opplyste Bymiljøetaten. Det er ikke tilfelle.

HUSEBY: Syklister som skulle på jobb etter nyttår, møtte stengt sykkelbane i Sørkedalsveien, tross at stengningen skulle opphøre etter julen.

Travel trafikkåre

Til stor irritasjon for mange ble gang- og sykkelveien i Sørkedalsveien forbi byggeområdet til den nye amerikanske ambassaden stengt sist sommer. Dette er en av de travleste sykkelveiene i Oslo, hvor trafikantene ble henvist til en smal «renne» på andre siden av gaten. Dette er også en trafikkåre for mange skolebarn og ikke minst barn- og ungdom til alle aktiviteter knyttet til Njårdhallen. Det kom mange reaksjoner på at stengningen kom uten varsel eller informasjon om hvor lenge tiltaket skulle vare.

For å hjelpe publikum tok dittOslo kontakt med Bymiljøetaten som rette instans. Odd Bratteberg i etaten kunne i august fortelle at tiltaket skulle være ferdigstilt før jul. Han kunne også opplyse om at denne type tiltak normalt ikke forhåndsvarsles. Bratteberg mente også at erstatningen på 1,8 meters bredde var tilstrekkelig og at syklister ville bruke veibanen i den sterkt trafikkerte Sørkedalsveien.

Ikke «on schedule»

Fremdeles er det ingen informasjon på noen side av det avstengte området om hvor lenge det vil være stengt eller hvor man kan henvende seg for å få informasjon.

En av våre lesere henvendte seg til entreprenørselskapet Walsh Group, som er ansvarlig for utbygging av ambassaden. Leseren ville vite hvorfor gang- og sykkelvei fortsatt var stengt, i og med at det var opplyst at tiltaket skulle være ferdig i løpet av desember. The Walsh Group svarer at «the project is on schedule» og er ventet å stå ferdig før 1. juni i år.

Walsh Group skal svare på henvendelser på mail: godenaboer@walshgroup.com, selv om dittOslo ikke fikk noe svar på henvendelse i løpet av fredag,

Ved ny henvendelse til Bymiljøetaten får vi vite at prosjektet langt fra er «on schedule». Prosjektet skulle vært ferdig til jul, men det har dessverre oppstått forsinkelser i forbindelse med arbeid med infrastrukturen i området, svarer Anne Sofie Durkis i kommunikasjonsavdelingen i Bymiljøetaten. Det skyldes at flere kabler, blant annet høyspent skal ned i bakken.

Vegholder bør sørge for annonsering

Vi spurte Durkis om hvorfor det ikke kommer informasjon om at gang- og sykkelveien blir stengt ytterligere et halvt år og om utbygger er forpliktet til å sette opp informasjon om dette.

– Denne type tiltak varsles normalt ikke, svarer Durkis.

I Statens Håndbok: "Planlegging og utførelse" står det blant annet: Ved planlagte vegstengninger eller hindringer i trafikken av lengre varighet bør vegholder sørge for annonsering i aktuelle lokalaviser. Dersom stengningen bare berører helt lokal trafikk og omkjøring kan skiltes lokalt, kan det i stedet benyttes direkte informasjon til de
berørte (brev e.l.).

Hvem har informasjonsplikt?

- Det er Oslo kommune som er vegholder i denne forbindelse. Mener du kommunen har overholdt informasjonsplikten i denne saken?

– Informasjonsplikten ligger hos tiltakshaver, sier Durkis.

– Men det er kommunen som er vegholder og ifølge Statens Håndbok er det vegholder som skal sørge for informasjonen.

– Som sagt ligger informasjonsplikten hos tiltakshaver, sier Durkis.

Tross gjentatte forsøk på å å knytte vegholder til informasjonsplikten gjentar Durkis det samme. Hun viser til at det kan hende tiltakshaver har varslet per brev og at entreprenøren har en oppdatert nettside. Denne nettsiden har ikke dittOslo lyktes i å oppspore.

Like langt

DittOslo kan da fastslå at denne type tiltak normalt ikke varsles, selv om tiltaket altså bør varsles, og at vi heller ikke i fremtiden kan forvente å vite om arbeidet i gang- og sykkelveien for eksempel fortsetter til nyttår.

Vi har riktignok etablert forståelsen av at selv om det ikke er noen informasjonsplikt i så måte, så ligger informasjonsplikten hos tiltakshaver, selv om Statens Håndbok indikerer noe annet. Som nevnt er det heller ingen form for informasjon knyttet til anleggsstedet ved gang- og sykkelveien.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter