OSLO TINGRETT (Nettavisen): Klokken 12 i dag starter aktorene Svein Holden og Inga Bejer Engh sin prosedyre i 22. juli saken. Da får vi vite om påtalemyndigheten står på sitt og ber Oslo tingrett om å dømme Breivik til tvungen psykisk helsevern, eller om den har snudd og legger ned påstand om fengselsstraff og forvaring.

De siste dagene har psykiaterparene Synne Sørheim/Torgeir Husby og Terje Tørrissen/Agnar Aspaas lagt fram sine konklusjoner. Par 1 mener Breivik er paranoid schizofren og dermed er strafferettslig utilregnelig. Par 2 mener derimot at Breivik bare har personlighetsforstyrrelser som ikke gir grunnlag for straffefritak.

Jussen
Vanligvis vil usikkerhet rundt dette spørsmålet «komme tiltalte til gode» som det heter, og vanligvis betyr det at han ikke blir straffet. I Breiviks tilfelle derimot, så ønsker han å bli straffet. Det knytter seg derfor noe usikkerhet til hvordan påtalemyndigheten i dette tilfelle vil tolke «komme tiltalte til gode».

Uansett vil ikke Breivik komme ut av fengsel med det første. Begge parene med psykiatere er enige om at massemorderen er svært farlig og at han ville drept igjen hvis han slapp ut. Han vil også forbli på Ila fengsel uansett hva utfallet blir etter at dommen blir avsagt senere i sommer.

Nordmenn vil ha straff
I en spørreundersøkelse NRK har gjort blant 1000 nordmenn sier 10 prosent at Breivik virker så syk at han bør dømmes til tvungen psykisk helsevern. Det synet som påtalemyndigheten, Sørheim/Husby og Den rettsmedisinske kommisjon har forfektet får altså liten støtte av folket.

Cirka 15 prosent svarer at de er usikre på Breiviks mentale helse, mens resten mener Breivik må dømmes til fengsel.

Anker ikke en straff
Breivik selv har sagt at han ikke vil anke dommen hvis han blir kjent tilregnelig og dømt til fengselsstraff. Bistandsadvokatene har også gitt uttrykk for at de fleste av deres klienter mener Breivik må dømmes til fengselsstraff. Det ga Mette Yvonne Larsen uttrykk for da hun gikk til angrep på Den rettsmedisinske kommisjon i Oslo tingrett.

Klokken 12 starter Holden og Engh sin prosedyre. Du kan følge den her direkte.

HTML EMBED