De tre barna bodde med sin far på Østlandet. Han er tilkjent omsorgen for barna og moren hadde samvær 16 timer i året under oppsyn. Dette etter at hun tidligere hadde holdt barna tilbake fra far. Hun ble dømt til fengselsstraff for dette i 2020.

Nettavisen har vært i kontakt med faren, som er svært fortvilet over situasjonen. Han håper nå at politiet i Norge og det aktuelle nordiske landet vil samarbeide for å få barna raskt tilbake.

- Det skal ikke være slik at den nye normalen er å bortføre barna, sier han.

En avis i det aktuelle nordiske landet omtalte saken først tirsdag. På sin Facebook-side har moren postet et innlegg der hun forteller at barna er tilbake hos henne etter lang tid med planlegging sammen med profesjonelle.

Les også: - Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

Farens advokat, Sjak R. Haaheim, har vært i kontakt med norsk politi og sier at de så langt har reagert raskt i forsøket på å stoppe bortføringen. Nå som moren har fått barna til sitt hjemland, håper han at politiet vil fortsette trykket for å returnere barna.

- Gå videre i det sivile sporet

Det er Sør-Øst politidistrikt som er det aktuelle politidistriktet i Norge som har saken.

- Vi har ikke noe mer informasjon nå. Vi etterforsker saken på ordinær måte. Jeg kan ikke kommentere hva vi konkret gjør, sier politiadvokat Lise Dalhaug Øhrling i Sør-Øst politidistrikt til Nettavisen på onsdag.

- Hva slags juridiske muligheter har norsk politi for å hente barna tilbake til Norge?

- Barna er utenfor vårt område. Dette må da gå videre i det sivile sporet , svarer politiadvokaten.

Med det sivile sporet menes det andre myndigheter enn politiet, som etterforsker straffesaker og ikke har myndighet utenfor landets grenser. Det kan være barnevernet, Statsforvalteren eller annen virksomhet som utøves av offentlig myndighet.

Innrømmer å ha bortført barna

Moren sier til Nettavisen at bortføring var eneste utvei. Hun mener at barna ikke hadde god omsorg hos far, og at de var savnet av sin familie på i morens hjemland.

Haaheim sier at beskyldningene om omsorgssvikt fra moren er velkjent for norsk domstol, som altså har vurdert i flere dommer at faren bør ha hovedomsorgen for barna. Nettavisen har sett dokumentasjon på at dette stemmer.

Les mer om barnebortføring i Nettavisen her.

Barna ble bortført mandag ettermiddag. Det skjedde etter lang tids planlegging, forteller moren. Politiet ble raskt kontaktet av faren og advokat Haaheim, og det ble iverksatt tiltak for å finne moren og barna.

- Ble ikke hørt

Tirsdag ettermiddag ble det klart at de hadde fløyet fra Torp lufthavn med privatfly. Flyet landet sent mandag kveld i det nordiske landet.

Moren forteller til Nettavisen at hun ikke har blitt hørt av norsk domstol.

- Norske domstoler er veldig flinke til å passe på at utenlandske barn blir holdt i Norge, uansett. Jeg opplever at det ikke spiller noen rolle hva som har skjedd. Bor de i Norge så skal de bo i Norge, sier moren til Nettavisen.

Moren er fra et nordisk land, og forteller at barna har en stor familien der, og at de alle er nå glade for å se barna.

Vil møte faren i retten

- Nå regner jeg med at faren vil forsøke å få barna tilbake etter Haagkonvensjonen. Jeg er forberedt på å møte i retten. Det strider med menneskerettighetskonvensjonen å holde familie fra hverandre, sier hun.

Advokat Haaheim håper at de aktuelle myndigheter vil ta grep i saken, og tilbakeføre barnet til Norge raskt.

Faren til barna sier til Nettavisen at det er domstolen og ikke han som bestemte at moren skulle ha så lite samvær, etter at hun holdt barna tilbake etter samvær. Han er oppgitt over å lese at moren tilsynelatende har fått profesjonell hjelp til å utføre barnebortføringen.