Treg barnehageutbygging

Med den farten regjeringen nå bygger barnehager, vil det ta ti år før alle barn mellom ett og seks år får barnehageplass. En lovfestet rett på barnehageplass er et viktig tiltak for å få fart på kommunene.

Barnehagetilbudet varierer grovt fra kommune til kommune, men ofte er det de yngste barna som har det dårligste tilbudet. Det kommer blant annet av at man trenger mer bemanning for disse barna enn de eldste.

I dag la barne- og familieminister Laila Dåvøy frem nye tall som viser at man fikk 13.300 nye barnehageplasser i fjor. Til sammenlikning er det rundt 91.000 barn som ikke er i barnehage her i landet.

Det er altså langt igjen til Norge har full barnehagedekning (hvis det betyr at alle barn skal ha en plass). Det viser seg også at rundt halvparten av den nye kapasiteten gikk til å gi barn som allerede er i barnehagen, mer oppholdstid. Dermed åpnet porten seg bare for 7.900 nye barn i fjor.

- Vi må bygge nær 1,5 nye plasser for å få ett nytt barn i barnehagen, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy, som mener at tilnærmet full dekning er mulig å innfri i 2006.

Full dekning betyr her å fjerne køene, men det betyr ikke full dekning i betydning at man får tak i for eksempel barn av innvandrere for å sikre integrering i det norske samfunnet.

LO-leder Gerd Liv Valla har foreslått å gjøre rett til barnehageplass lovfestet. Det er på høy tid, og det kan være med på å få frem hva den reelle etterspørselen er.

Derfor har TV 2 Nettavisen støttet forslaget:

Full barnehagedekning

Foreløpig har vi ingen tror på at vi allerede i 2006 vil oppleve at alle barn som ønsker det, får barnehageplass. Til det har det tverrpolitiske løftebruddet vart for lenge.

Tror du på full barnehagedekning neste år? Eller er det en bløff? Diskutér saken på TV 2 Veggavisen (trykk her )

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.