OSLO TINGRETT (Nettavisen): Bedrageritiltalte Geir Selvik Malthe-Sørenssen møtte ikke da rettssaken mot ham skulle starte torsdag morgen. Rettssaken ble derfor utsatt til fredag.

Den tidligere journalisten og forfatteren er tiltalt for bedragerier for nesten sju millioner kroner, samt fire tilfeller av dokumentforfalskning.

Bedrageriene er gjort mot banker, privatpersoner og profesjonelle aktører som advokater. Han ble i en reportasjeserie i VG kjent for å ha fabrikkert opplysninger i blant annet Treholt-saken.

Malthe-Sørenssen er blant annet tiltalt for å ha lurt kjendisadvokat Harald for 500.000 kroner i 2013. I tiltalen heter det:

Hevdet å ha kreft

"I tiden forut for august 2013, i Oslo, forledet han Harald Stabell til å, ved minst to anledninger, låne ham opptil 500.000 kroner til dekning av kostnader til medisinsk behandling. Han fortalte Stabell blant annet at han hadde kreft og en svulst i hodet som måtte behandles i utlandet.

I virkeligheten hadde han ingen slik diagnose, ingen behandling i utlandet var planlagt og ingen inngrep ble gjennomført. Pengene ble i stedet brukt til private formål (...)."

Da rettssaken startet fredag morgen erkjente Malthe-Sørenssen skyld for å ha svindlet Stabell, men for et lavere beløp enn det han er tiltalt for.

- Vi mener tiltalte har begått en disse bedrageriene fordi han var i en situasjon hvor han trengte penger. Hvorvidt han gjorde dette fordi han var utsatt for press eller trusler gjenstår å se når han forklarer seg, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen til Nettavisen.

I retten erkjente han for øvrig skyld for alle de ti andre tiltalepunktene, men for de fleste av dem erkjente han bare skyld som medvirker.

Kjendisadvokat Stabell fikk til slutt tilbake pengene han lånte ut, men fra en annen privatperson i Malthe-Sørenssens omgangskrets. Privatpersonen ble også lurt til å betale Malthe-Sørenssen 600.000 kroner. Også her var det snakk om en kreftbehandling han trengte, men som ikke var reell.

Både Stabell og privatpersonen er kalt inn som vitner.

BAKGRUNN: Tidligere journalist lurte Arne Treholt og hans advokat

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Falske kilder i Treholt-bok

Da rettssaken startet fredag anførte Malthe-Sørenssens forsvarer Trygve Staff at hans klient hadde erkjent forholdene i tiltalen.

- Det er en grunn til at han har handlet som han har gjort, eller medvirket til dette, sa Staff i retten.

Han trakk også frem kjente kriminelle som skal ha truet Malthe-Sørenssen.

- Påvirkning og trusler er viktige årsaksfaktorer til at medvirkning til at straffbare forhold er begått. I forklaringen til tiltalte kommer han blant annet til å forklare seg om XX og hans krets. Dette vil danne en forståelse av at han gjort som han har gjort.

I 2010 ga Malthe-Sørenssen ut boken «Forfalskningen, politiets løgn i Teholt-saken».

Her hevdet han at en hemmelig kilde i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde fortalt ham at politiet hadde fabrikkert bevis i Treholt-saken. Bokarbeidet ble betalt av Arne Treholt selv, som har Stabell som sin faste advokat.

I 2016 avslørte VG at Malthe-Sørenssen hadde fabrikkert en ny kilde i Treholt-saken. Den angivelige kilden skal i virkeligheten ha vært en draps- og bedrageridømt bruktbilselger.

Les også: Politiet etterforsker Treholt-forfatter for hacking av toppadvokat

Lukkede dører

Etter litt over to timer ble pressen kastet ut av rettssalen fredag. Advokat Staff begjærte lukkede dører for hele tiltaltes forklaring, noe pressen motsatte seg.

De to første dagene av rettssaken, torsdag og fredag, var satt av til Malthe-Sørenssens egen forklaring, men dette er nå utsatt til mandag.

Geir Selvik Malthe-Sørenssen byttet navn i fjor. Bakgrunnen skal ha vært trusler fra kriminelle.

Saken ble opprinnelig berammet som tilståelsessak i januar, men dette ble avvist av dommeren fordi han der ikke ga en uforbeholden tilståelse. Normalt får personer strafferabatt dersom de får straffereaksjonen som tilståelsesdom.

Malthe-Sørenssen har hatt en karriere som journalist og redaksjonell leder i Dagbladet, Nettavisen, Se og Hør, programmet Etterlyst på TV 3 og tatt oppdrag for NRK Brennpunkt.