Spiondømte Arne Treholt har forfattet et brev til justisminister Knut Storberget hvor han fremmer kritikk mot metodene til påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

- Kommisjonen har i tillegg lagt opp til en bred vitneavhøring av 50-60 vitner i en sak hvor det nå snarest mulig er viktig å få fastslått hvorvidt det foreligger et fabrikkert bevis. Til det trengs ingen ny ørkenvandring i tid, skriver Treholt i brevet som er gjengitt i Aftenposten.no.

Treholt er også kritisk til at han ikke får innsyn i alt bevismaterialet som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oversendt Gjenopptakelseskommisjonen.

- Kommisjonen har nektet offentligheten tilgang til avhørene. Enda alvorligere er det at Kommisjonen sier nei til at forsvareren sikres umiddelbar tilgang til det bevismaterialet PST og påtalemyndigheten fremlegger.

Treholt ber derfor justisministeren om hjelp til å få innsyn i alt materialet.

Gjenopptakelseskommisjonen valgte i høst å granske Treholt-saken på nytt etter at det fremkom påstander om bevisfusk i boken «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken».