Gå til sidens hovedinnhold

Treholt: - Ved veis ende

Arne Treholt ser dissensen om gjenopptakelse som en delvis seier, men anser seg nå ferdig med saken.

- Jeg er svært glad for at det her foreligger en dissens i form av et mindretall som etter mitt skjønn er oppsiktsvekkende, sa Arne Treholt, da han innledet på pressekonferansen etter at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker avslo begjæringen om å ta saken opp på nytt.

- Langt på vei medhold
- Dissensen betyr langt på vei medhold for de anførsler som er fremført fra Stabell og meg, sa Treholt videre.

- Det slås fast i mindretallets innstilling at det ikke foreligger ett eneste konkret og umiddelbart bevis for kompromittering av sikkerhetsbelagte opplysninger. Det er det punktet som for meg har vært helt avgjørende for at jeg tok det skritt å bringe saken inn for Gjenopptakelseskommisjonen.

Orker ikke nye påkjenninger

Samtidig var Treholt klar på at han ikke vil gjøre nye forsøk på å få saken gjenopptatt. Han har gjort tre forsøk, og det blir ikke flere. Han forklarte det med den slitasjen saken har vært for ham, venner og familie gjennom alle disse årene.

- Jeg føler at vi nå står ved veis ende i denne saken. Jeg følte på det også på lørdag da jeg var oppe og snakket med den eldste broren min, den eneste gjenlevende i min søskenflokk; dette sliter på. Det har det gjort i 25 år. Jeg er ikke beredt til å utsette familien for nye påkjenninger, sa han helt på tampen av på pressekonferansen.

- Sluttstrek

Det samme ga Arne Treholts forsvarer, Harald Stabell, uttrykk for:

- Da har vi langt på vei kommet til ende i den rettslige prosessen. Det er ingen muligheter for å overprøve avgjørelsen. Treholt selv har antydet at han nå føler det riktig for seg selv og familien og sette sluttstrek. Den eneste muligeten for en ny runde er hvis det skulle dukke opp nye opplysninger eller bevis. Per i dag har vi ikke dette, men vi vet ikke hva framtida vil bringe, sa Stabell.

- Har aldri drevet spionasje

Treholt benyttet pressekonferansen på Stabells kontor til på ny og forklare seg om sitt syn på spiondommen og bevisene som ble lagt til grunn.

- Jeg har alltid fremholdt at jeg aldri har drevet spionasje i den forstand at jeg har kompromittert opplysninger som kunne skade rikets sikkerhet, sa han.

- Jeg noterer meg med glede at Svein Magnussen, som mindretallets representant, har godtatt dette, sa han.

Psykologiprofessor Svein Magnussen var den eneste i kommisjonen som støttet gjenopptakelse. Flertallet på fire medlemmer fant ikke grunn til at saken skulle gjenopptas.

Treholt sa videre at han føler at flertallets innstilling på flere punkter langt på vei kommer han og forsvarer Harald Stabells anførsler i møte. Han viste blant annet til at de føler å ha fått medhold i argumentet om uholdbar sirkelargumentasjon i dommen fra 1985.

279303

- Jeg noterer meg at flertallet langt på vei kommer dette i møte at de finner forholdene knyttet til mitt opptak på Forsvarets høyskole som tvilsomme og at de retter kritikk mot regjeringen og storting for at de nesten ett år før saken kom opp til doms fratok meg stilling og lønn.

Treholt sa at han selvsagt hadde håpet på et annet utfall av Gjenopptakelseskommisjonens behandling.

- Den kalde krigs psykose

- Jeg tror det hadde vært sunt for det norske rettssamfunn at denne dommen som har vært noe av en verkebyll og representerer noe av et trauma i moderne historie hadde vært prøvd på nytt og da uavhengig av den kalde krigs psykose som hersket for 25 år siden.

Kommentarer til denne saken