Gå til sidens hovedinnhold

Trekker seg som NHO-president

Paul-Christian Rieber trekker seg som NHO-president med umiddelbar virkning.

NHO-president Paul-Christian Rieber trekker seg fra vervet med umiddelbar virkning og begrunner avgangen med hensynet til NHO. Avgangen kommer etter påstått tolljuks i selskapet GC Rieber Oils, der Rieber er styreleder.

- Går på bekostning av NHO
- På bakgrunn av det betydelige mediefokuset som forholdene rundt import av fiskeolje til GC Rieber Oils AS har skapt, har jeg av hensyn til NHO, besluttet å trekke meg fra vervet som president med umiddelbar virkning. Det er ikke riktig at vårt selskap, og min rolle som styreleder i selskapet, skal ta så stor plass som det nå gjør på bekostning av de mange viktige saker innen næringspolitikk og arbeidsliv som NHO arbeider med. Det blir også krevende å utøve rollen som president på en forsvarlig måte på vegne av medlemmene med det mediefokuset som nå er etablert, sier Rieber ifølge en pressemelding.

Rieber sier han har tatt beslutningen ut fra en helhetsvurdering av hva han mener tjener medlemmene samlet sett på kort og lengre sikt.

- Jeg vil nå fokusere på å få avklart forholdene i egen bedrift i dialog med de offentlige myndigheter, sier han.

Overtar som NHO-president
Visepresident Kristin Skogen Lund overtar ansvaret som president fra i dag og fram til NHOs generalforsamling 8. juni.

Det var NRK som denne uken meldte at Riebers selskap brøt tollreglene da de importerte fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara. Ifølge NRK kan det bli snakk om etterbetaling av toll for flere hundre millioner kroner.

- Skal gjøre opp for oss
- Det skal ikke være tvil om at GC Rieber ønsker å betale den tollen vi eventuelt blir pålagt. Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skaffe tilveie den informasjonen Toll- og Avgiftsdirektoratet etterspør, uttalte selskapet GC Rieber Oils AS i en pressemelding onsdag denne uken.

- Hvis det viser seg at vårt selskap urettmessig har hatt økonomisk fordel av dette, skal vi selvsagt gjøre opp for oss, het det i pressemeldingen onsdag.

- Ikke noe å tjene på feilen
Her forklarte selskapet selv dette om saken Tollvesenet nå gransker:

- GC Rieber Oils AS har ikke sendt inn et skjema til Statens Landbruksforvaltning som er nødvendig for at det skal gis fritak for toll på import av forolje til bruk i fiskeoppdrettsnæringen.

- Selskapet har også brukt feil varenummer ved utfylling av den enkelte innførselsdeklarasjon. I stedet for å benytte nummer for forolje, er det benyttet nummer for oljer til vanlig konsum.

Ifølge selskapet har de ikke hatt noe å tjene på å benytte feil varenummer, siden det er generelt avgiftsfritak for olje til fiskefor, så sant de riktige skjemaene blir levert inn.

GC Rieber Oils har satt i gang en gjennomgang av sine rutiner for å finne ut hva som har skjedd og også engasjert eksterne rådgivere.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken