GREFSEN: Det sa Rina Mariann Hansen, med henvisning til at trikkene Oslo skaffet seg på 90-tallet er tunge, bråker og ødelegger asfalten.

Les om at Arbeiderpartiet, SV og KrF lover å utarbeide en helhetlig trafikkplan i Nordre Aker.

Del på Facebook

– Ap, Rødt, Sv og Venstre vil kjøpe nye trikker

– Ap, SV, Rødt og Venstre har gått inn for å kjøpe nye trikker, men byrådet har hatt noen mindre trikkevennlige uttalelser, sa hun og viste til at byrådet i juli la frem en utredning om å legge ned trikken i Oslo, fordi asfalt og skinnegang er så dårlig at trikkene ristes i stykker.

Kjelsåstrikken har tidligere vært et stridstema. I 2002 ble den lagt ned, for så å gjenåpne etter protester i 2004. Likevel har det vært mange klager fra beboere i Grefsenveien om at trikken bråker for mye.

– I Wien er det klager på at trikken er for stille. Det er altså ikke materiellet, men infrastrukturen som er problemet, sa SV-politiker og tidligere sporveisansatt Tone Manum.

– SV vil legge trikken i grønn trasé i Grefsenveien. Det vil fjerne støyen og gjøre veien tryggere, sier hun.

LES OGSÅ: Frykter dødsulykker i Grefsenveien

– Se Grefsenveien i sammenheng helt fra Storo

Det er Nordre Aker Venstre enige i. De mener Grefsenveien må sees i sammenheng, helt fra Grefsenplatået til Storo. Det må legges til rette både for trikketrasé og sykkelvei. Det tok ti år før Sognsveien i juni omsider ble vedtatt regulert til miljøgate.

LES OGSÅ: Sognsveien har tatt for lang tid

– Planene må legges nå slik at de kan gjennomføres neste gang det blir behov for å vedlikeholde trikkeskinnene, sier May-Brith Døssland, Venstres 2. kandidat til bydelsutvalget.

For neste periode har Venstre, SV og Høyre i bydelen programfestet å jobbe for miljøgate i Grefsenveien.