Trinnvis asylavtale uten SV og MDG

Verken Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne eller Audun Lysbakken og SV vil være med på asylavtalen som er i ferd med å bli ferdig.

Verken Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne eller Audun Lysbakken og SV vil være med på asylavtalen som er i ferd med å bli ferdig.

De parlamentariske lederne på Stortinget møtes senere i dag for å legge siste hånd på avtalen om et bredt asylforlik. SV og Miljøpartiet De Grønne står på utsiden.

19.11.15 11:08

De parlamentariske lederne på Stortinget presenterte et avtaleutkast på 18 punkter for sine partigrupper onsdag. Etter gruppemøtet sa SV-leder Audun Lysbakken at det var for tidlig å si om partiet ville være med videre.

– Vi er ikke helt i mål med den diskusjonen, sa han.

Ifølge NRK er konklusjonen nå klar: Et asylforlik mellom regjeringspartiene og opposisjonspartiene på Stortinget vil ikke omfatte SV. Etter det NTB erfarer har også Miljøpartiet De Grønne bestemt seg for å stå på utsiden.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF ventes derimot å inngå et forlik, i likhet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Trinnvis avtale

Etter det NTB erfarer ligger det an til en trinnvis avtale. Først kommer listen over hastetiltakene som i hovedsak virker innstrammende. Samtidig forplikter avtalepartene seg til raskt å starte forhandlinger om integreringstiltak og ressurser til kommunene.

Dette innebærer at regjeringspartiene ikke får gjennomslag for sitt primære syn om at slike spørsmål kan skyves på til stortingsmeldingen om integrering legges fram en gang på nyåret.

Listen teller 18 tiltak før de parlamentariske lederne holder et siste, oppsummerende møte. Mange av dem er gjenkjennelige fra listen med 15 forslag som Høyre og Fremskrittspartiet la fram, men det er klare nyanser.

Flere av regjeringspartienes foreslåtte innstrammingstiltak er kraftig moderert og myket opp. Flere forslag har også kommet til underveis.

Ikke matkuponger

Forslaget om å forlenge botidskravet før statsborgerskap gis, er borte. Det samme er formuleringene om at asylsøkere skal kunne få matkuponger framfor kontanter.

At asylsøkere skal få naturalytelser framfor penger, avvises altså. Men samtidig åpnes det for andre løsninger, for eksempel kredittkort eller betalingskort som kun fungerer ved varekjøp og som ikke kan brukes til uttak.

Når det gjelder kutt i ytelsene til asylsøkere, er formuleringene også her noe myket opp. Men det klargjøres at nivået på støtteordningene ikke skal være høyere enn i sammenlignbare land.

Opposisjonen har også fått gjennomslag for et punkt som slår fast at enslige mindreårige asylsøkere skal få bedre oppfølging i mottak.

Ellers legger avtalen opp til økt bruk av midlertidig opphold, nye regler for familiegjenforening og bortfall av regelen som gir rett til opphold dersom asylsøknaden ikke er behandlet i løpet av 15 måneder.

100 forslag

Om lag 100 ulike forslag til nyorienteringer i norsk asylpraksis lå på bordet da forhandlingene startet i forrige uke. Mens Frp og Høyre hele tiden har insistert på at samtalene kun skal kretse rundt innstramminger, har opposisjonspartiene krevd at integreringstiltak også må inngå.

– Det må bli en helhet i dette, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter tirsdagens forhandlingsmøter.

Forhandlingene om endringer i asylpolitikken foregår parallelt med regjeringens lovendringsforslag, som hastebehandles i Stortinget denne uken. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.