I forrige uke gikk Ap-nestleder Hadia Tajik hardt ut mot Frp-leder Siv Jensens landsmøtetale, og regjeringens støtte til private barnehager.

- Samtidig som vanlige folk får mindre penger å rutte med og økte utgifter med Frp sin politikk, er Jensens omsorg for velferdsprofitørenes ve og vel ubegrenset. Det er det bare de kommersielle velferdsaktørene som vinner på. Ideelle som driver velferd og vanlige arbeidsfolk som vil ha ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, fikk ikke noe igjen her, sa Tajik til Nettavisen.

Tajik hevdet også at private barnehager i 2017 fikk utbetalt 1 milliard kroner mer fra skattebetalerne, enn det de egentlig hadde utgifter til.

- Det synes tydeligvis Jensen er helt fint. Dette er penger som kan gå rett i lomma på velferdsprofitører, sa Ap-nestlederen.

- Det er trist

Uttalelsene får Private barnehagers landsforbund (PBL) til å reagere kraftig.

- Det er trist at Arbeiderpartiets nestleder uttaler seg på en måte som kan etterlate et inntrykk av at det ikke er ordnede forhold i sektoren, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til Nettavisen.

Lindboe understreker at mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager har tariffavtaler som gir lønns- og pensjonsytelser som er like gode som det ansatte i kommunale barnehager har.

Hun avviser samtidig at barnehagene får for mye i tilskudd.

- Det er feil å hevde at private barnehager får én milliard mer i tilskudd enn de har utgifter til. Vi er enige i at pensjonssjablongen i gjennomsnitt gir barnehagene høyere pensjonspåslag enn de har pensjonsutgifter. Men dette har vært en kjent konsekvens helt siden ordningen ble innført, sier Lindboe, og legger til:

- En overdekning i pensjonsutgifter må dessuten sees i sammenheng med andre områder, for eksempel kapitaltilskuddet, der private barnehager ofte får lavere tilskudd enn de har utgifter. Tanken fra myndighetenes side er at de samlede tilskuddene over tid skal treffe best mulig, sier hun.

- Tajik burde applaudere

Direktøren i PBL påpeker dessuten at private barnehager bidrar til verdiskaping både for sine eiere - og for det offentlige.

- Totalt overskudd i sektoren i 2018 var 1,3 milliarder, samtidig som kommunen sparte 2,2 milliarder kroner. Mesteparten av verdiskapningen går altså tilbake til det offentlige og gir rom for å bruke knappe kommunemidler til annen type velferd som barnevern, skolehelsetjeneste og eldreomsorg. Det burde Ap og Tajik applaudere istedenfor å beskrive som et problem, sier Lindboe, før hun avslutter:

- Vi håper at Hadia Tajik og Arbeiderpartiet i stedet kan se nærmere på vårt forslag til finansieringsordning. Vi ønsker at barnehager som ikke oppfyller pedagog- og bemmanningsnormen, eller som ikke kan dokumentere gode vilkår for de ansatte, kan få reduksjon i tilskuddene. Slik sikrer vi at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes slik de skal, sier hun.

Se hele landsmøtetalen til Siv Jensen:

Tajik: - Burde heller gå i seg selv

Tajik slår imidlertid tilbake mot kritikken fra PBL.

- Det er ikke overraskende at interesseorganisasjonen til de barnehageeierne som får en milliard for mye utbetalt, ikke liker at det kommer frem. Selv statsråd Sanner har nå innsett at noe må gjøres, og vil innføre nye regler for at offentlige tilskudd til barnehagene kommer barna til gode, sier Tajik til Nettavisen.

Hun viser til en rapport Telemarksforskning har laget for Utdanningsdirektoratet, der det kommer fram at de private barnehagene fikk i underkant av 2,5 milliarder kroner i tilskudd for å dekke pensjonskostnadene i 2017, mens den faktiske kostnaden var drøyt 1,4 milliarder kroner.

- PBL burde heller gå i seg selv og spørre hvordan det kan ha skjedd at så mange av deres medlemmer har fått så mye offentlige midler uten å ha utgifter som tilsvarer det de har mottatt, sier hun.

- Mange er blitt rike av flaks

Også Frp har reagert på Tajiks uttalelser, som i tillegg til å kritisere støtten til private barnehager sa at Frp først og fremst er et parti for rikinger og folk som har mye flaks.

- At vi er et parti for rikinger er Tajik på sitt mest forutsigbare, men at vi også er for dem som har hatt flaks var litt ny. Mener hun at de fleste såkalte rike er det fordi de har hatt flaks? Det er i så fall uttrykk for en ganske ulekker misunnelseskultur og Tajik må åpenbart kjenne Jantelovens syvende bud: «Du skal ikke tro at du duger til noe», sa partiets finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, til Nettavisen mandag.

Tajik sier hun står fast ved sine karakteristikker av Frp.

- Til Sivert Bjørnstad er det bare å si at det sikkert er mange rikinger som har blitt det fordi de har hatt flaks, men det er nok enda flere som har blitt det fordi foreldre eller besteforeldre har hatt flaks og de har arvet pengene, om ikke nødvendigvis flaksen, deres, sier hun, og legger til at hun mener man bare kan se på politikken Frp fører i flere saker for å se at de er partiet for dem med flaks.

- Du skal ha kjempeflaks for å ikke både bli arbeidsledig og ha utfordringer med å komme deg tilbake i jobb etter at Frp har kuttet i arbeidsmarkedstiltakene for dem som står utenfor arbeidslivet, sier hun, og påpeker til slutt:

- Som jeg sa er Frp partiet for rikingene, og de med flaks. At de er partiet for rikingene er det veldig lett å se, det er bare å se på hvem som har fått mest ut av politikken de fører. De 1000 rikeste i Norge har fått 1,3 millioner hver siden 2013, og de 10 prosent rikeste har til sammen fått over 8 milliarder, sier Tajik.