Gå til sidens hovedinnhold

Trivelig etter stenging av Konventveien

Beboerne i Sameiet Hoff Terrasse er glade for at Konventveien er stengt.

HOFF: – I våre mer enn 200 leiligheter bor det mange barn som går på Skøyen skole og barnehagene i området. Veien til skole og barnehage er blitt langt triveligere etter stenging av Konventveien. La det fortsette å være slik, sier styreformann i Hoff terrasse sameie, Henrik Visby.

Tidlig om morgenen møter vi Visby og flere andre foreldre på Hoff som skal følge barna til skolen og barnehagen. Etter å ha krysset Hoffsveien går ferden inn en trafikkstille Engebrets vei.

– En fordel for oss alle

Foreldrene er enige om at veien til skole og barnehage er klart forbedret og viser blant annet til at kryssingen av Hoffsveien og Engebrets vei er blitt enklere etter at trafikkbildet har endret seg. Nå er det ikke lenger trafikk ut og inn av Engebrets vei.

– Det er en fordel for oss i Hoff terrasse at Konvent-veien er stengt. Det blir tryggere og hyggeligere gater å spasere i. Nå kan vi slippe de litt større barna av ved Møllhausen torg på veien bort til akebakken mellom Nedre Silkestrå og Skøyen terrasse eller til andre aktiviteter. Vi kan sykle nærmest bilfritt fra Frognerparken og hjem. La oss ta vare på de stille gatene vi har igjen i denne byen. Det er en fordel for oss alle, sier Visby.

Helt idyllisk er det imidlertid ikke. Noen har flere ganger åpnet veien ved å fjerne sperringene.

Ingen motsetning

Han mener at en gjenåpning av Konventveien ikke skaper tryggere Hoffsvei.

– Det blir ikke færre skumle situasjoner om Konventveien åpner igjen. Man oppnår bare å gjøre Engebretsvei og Konventveien utrygt for barna igjen, sier Visby.

Han ser nå frem til at det blir rundkjøring der Engebrets vei munner ut i Hoffsveien og at den planlagte sykkelstien i Hoffsveien blir realisert i 2012.

– Våre folkevalgte bør prioritere å legge til rette for trygg trafikkavvikling gjennom å bygge om farlige kryss og fortsette satsingen på buss og bane. Det er langt bedre enn å holde smutthullene gjennom villa-veiene åpne. Jeg kan ikke se at det noen motsetning mellom målet om en levelig Hoffsvei og et godt bomiljø langs Engebretsvei og Konventveien, sier Visby.