Gå til sidens hovedinnhold

Trodde du sorteringsarbeidet ditt har en stor miljømessig gevinst?

Mat- og husholdningsavfall sorteres hver for seg - så brennes de i samme ovn.

(Nordlys) Harstad og Narvik kommuner har felles avfallsordning gjennom selskapet Hålogaland ressursselskap (HRS). Innbyggerne i de to kommunene er pålagt å sortere brennbart husholdningsavfall og matavfall hver for seg.

Etter at søpla er hanket inn, kjøres det via HRS sine sentraler i de to byene, og sendes videre til forbrenningsanlegget Tekniska verken i Kiruna.

– Vi har ikke noe kompostavdeling hos oss. Her brennes alt sammen, bekrefter informasjonsarbeider Stina Johansson, ved Tekniska verken.

Lokal ressurs
Også i det svenske selskapets informasjonsbrosjyre kommer det fram at komposterbart avfall blandes med brennbart avfall.

– I Kiruna kommune har vi ingen kommunale komposteringsanlegg. Alt komposterbart avfall som matrester og husholdningspapir skal legges sammen med annet brennbart avfall, heter det i informasjonsfolderen.

Dette overrasker Aurora Bårdsen Nielsen (bildet) i Miljøpartiet de grønne. Først sier hun at det virker som en unødvendig prosess, men at det antakeligvis ligger økonomiske hensikter bak.

– Jeg forstår på en måte at det gjøres, men det burde heller vært gjort lokalt slik at vi kunne utnyttet det her i regionen, istedet for at det brennes i Sverige, sier Nielsen.

Hun forteller at hun liker ordtaket "Handle lokalt, tenk globalt". Et ordtak hun mener kommer til sin rett i dette tilfellet.

– Matavfallet kunne vært benyttet til kompostering, og senere matjord. Jeg håper at dette er noe som er til vurdering, sier Nielsen.

Bekrefter blandinga
Nordlys har også vært i kontakt med andre lokale avfallsarbeidere i harstadregionen, som forteller at det ofte hoppes bukk over sorteringsrutiner.

– Store selskaper betaler heller mer for å sende avgårde blandet avfall, enn å stå og sortere det sjøl, sier en av de vi har vært i kontakt med.

Energien som kommer fra forbrenningsanlegget i Kiruna benyttes til fjernvarme og elektrisitet i gruvebyen. Harstad har Norges nest største forbrenningsanlegg like utenfor sentrum av byen. Dette anlegget fyres hovedsakelig med biobrensel som trevirke, men er ikke bygd for avfallshåndtering.

Daglig leder Line Dalhaug ved HRS Husholdning bekrefter at matavfallet blandes med det brennbare før det sendes til Sverige.

– Ikke alt sendes til Sverige, men matavfall og brennbart avfall sendes til Kiruna og forbrenningsanlegget, sier Dalhaug

Må sortere
– Hvorfor skal man sortere avfallet, når det likevel blandes hos dere?

– Det er for at vi må sørge for riktig blandingsforhold.

– Hva er grunnen til at det må være riktig blandingsforhold?

– Det er ikke jeg riktig person å svare på. Jeg må få ta kontakt med deg igjen, sier Dalhaug.

Etter en stund ringer administrerende direktør Kirsti Hienn tilbake til Nordlys. Hun sier at hun håper at vi ikke arbeider med en sak for å få folk til å slutte å sortere, på tross av at avfallet blandes i Sverige.

– Det er svært viktig at man fortsetter sorteringsarbeidet. Når vi sender avgårde avfallet må det være helt riktig blandingsforhold mellom matavfall og brennbart avfall, sier Hienn.

Hun sier at de ønsker seg sterkt et biogassanlegg i Nord-Norge for å gjøre avfallshåndteringa enklere i vår region, men at man inntil videre vil fortsette å sende søpla til Sverige.

– Folk må ikke slutte å sortere selv om vi blander søpla, sier Hienn.

Holder temperaturen
Kilder Nordlys har vært i kontakt med forteller en annen versjon. Nemlig at forbrenningsanlegget i Kiruna er avhengig av at avfallet ikke er for tørt, men derimot må ha en viss grad av fuktighet for å kunne gi nok energi.

– Det vi sitter på av informasjon, er at avfallet ikke må være for tørt, men må ha en viss grad av våtorganisk materiale for å ikke brenne for fort, sier vedkommede som ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Også Are Stenkjær leder ved renovasjonsenheten i Harstad kommune sier at han er kjent med at man er avhengig av å blande inn matavfall for at temperaturen ikke skal bli for høy.

– Temperaturen kan bli for høy dersom avfallet som brennes er for tørt. Men jeg sitter ikke på svarene i denne saken. Vi er bare ansvarlig for å samle inn avfallet, og sende det til Hålogaland ressursselskap, sier Stenkjær.

Han sier at blandinga har pågått siden i fjor, og at dersom det skal fortsette i årene framover, vil man måtte se på nye sorteringsløsninger i regionen.

– Denne sorteringsløsninga ble laget ut fra hvordan man så på avfallshåndteringa for noen år tilbake. Endres dette bildet, så må også sorteringa endres, sier Stenkjær.

Nordlys forsøkte å komme i kontakt med forbrenningsansvarlig Lotta Ruomio ved Tekniska verken i Kiruna for å få mer informasjon om blandingsforholdet. Hun svarte ikke på våre henvendelser.

Les flere saker fra Nordlys.

Reklame

NÅ: Sjekk de utrolige tilbudene på Spring Friday

Kommentarer til denne saken