Eldreomsorg har blitt en het potet i valgkampen.

På NRKs valgdebatt mandag, foreslo Frp-leder Siv Jensen et eldreforlik - etter mønster fra barnehageforliket fra 2002.

Men dette faller ikke i god jord hos Helse- og sosialdepartementet, som har ansvar for at det bygges nye sykehjemsplasser i Norge.

- Når vi sammenligner en 6-åring med en 80-åring, er det blodig urettferdig, sier statssekretær Tone Toften om Jensens forslag.

LES: Her er det dårligst sykehjemsdekning

LES: Her er det best sykehjemsdekning

- Kan ikke ha en slik rett
Barnehageforliket var et bredt politisk forlik, som innebar en lovfestet rett til barnehageplass til alle - og øremerkede tilskudd til kommunene.

- Jeg tror en del 80-åringer ville bli blodig fornærmet om de måtte på sykehjem når de ble 80 år, sier Toften til Nettavisen.

Toften mener en lovfestet rett til sykehjemsplass er helt feil løsning på problemene i eldreomsorgen.

- De eldre er utrolig forskjellige. Vi har 100-åringer som ikke trenger sykehjemsplass, og vi har 65-åringer som trenger det. Vi må derfor ha andre vurderingskriterier, og kan ikke ha en rett på den måten, sier hun.

Hun påpeker at det må ligge en faglig vurdering til grunn for de som skal få sykehjemsplass.

- Det er jo i praksis en rett i dag som er basert på en individuell vurdering ut fra hvilke behov den enkelte person har, sier hun.

Tirsdag var Frp-ordfører Terje Søviknes gjesteredaktør i Nettavisen. Les hans leder: - Ren kynisme fra Jens?

- Ikke allergiske mot private
Daglig leder for Seniorsaken, Tore Henning Larsen, støtter Frp-lederen. Han mener også det må øremerkede tilskudd til, noe Toften mener regjeringen allerede gir til kommunene.

LES: Eldregeneral ber om politisk forlik

- Vi har økt investeringstilskuddet for bygging av nye sykehjem. Det er i realiteten en øremerking. I tillegg har vi økt kommunenes inntekter med 48 milliarder, og vi har tillit til at kommunene tar de riktige vurderingene selv, sier hun.

Toften forteller at regjeringen også har åpnet for at kommunene kan samarbeide med kommersielle aktører når de skal bygge sykehjem.

- Nå går tilskuddet til kommunene, og så kan kommunene selv bestemme hvordan de skal få realisere prosjektene. Så de kan også samarbeide med kommersielle og ideelle aktører, sier hun, og legger bestemt til:

- Vi er ikke allergiske mot samarbeid med private, tvert imot, men det er den enkelte kommune som skal vurdere det. Det er imidlertid noen krav som må innfris, blant annet å de inngå en avtale på 30 år for å sikre en langsiktig drift, og at plassene skal være tilpasset demente, sier statssekretæren.

LES: - Bløffer om verdighetsgarantien for eldre

- Bekymret for at man ikke fullfører
Hun er vedgår samtidig at hun er bekymret for at utbyggingen av sykehjemsplasser ikke går fort nok i kommunene.

- Vi har fått veldig mange foreløpige søknader, og det er veldig mange kommuner som har en del planer. Men jeg kunne tenke meg flere endelige søknader, og er bekymret for at man ikke fullfører og går videre med søknadene, sier Toften.

I Omsorgsmeldingen er det antydet at det er behov for 60.000 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser fram til 2030.

Regjeringen har satt seg et delmål på 12.000 heldøgns omsorgsplasser innen 2015, med den såkalte verdighetsgarantien som skal sikre et godt tjenestetilbud til de eldre.

- Vi skal utvide rammene dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det, sier hun.

For fornøyd med sykehjemsdekningen, er de absolutt ikke.

- Det vi ser er at terskelen for å vurdere sykehjemsplass er bekymringsfullt høyt i noen kommuner. Oslo kommune er et sånt eksempel, sier hun.

LES: - Oslo mangler 2000 årsverk i eldreomsorgen

Sykehjemsplass = 840.000 kroner
Men det koster mye penger for kommunene - både å bygge nytt og drifte en sykehjemsplass.

I fjor var det en dekningsprosent for sykehjemsplasser for eldre over 80 år på 18 prosent.

Tall fra Kommunenes Sentralforbund (KS), viser at dersom man skal øke dekningen til 20 prosent, så vil det bety 13 milliarder kroner i investeringer. 8 av milliardene vil da være et kommunalt ansvar med dagens finansiering. I tillegg vil de løpende, årlige driftsutgiftene øke med 4 milliarder kroner.

En sykehjemsplass koster i dag i gjennomsnitt 840.000 kroner per år.