Gå til sidens hovedinnhold

Tror ikke mer penger gir samferdselsløft

Mange års underinvesteringer og vedlikeholdsetterslep spiser fort opp virkningen av et samferdselsløft, viser beregninger.

Oslo (NTB): Selv om transportsektoren skulle få så mye som 45 prosent mer penger enn i dag, vil det bare bidra til å opprettholde dagens standard, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Ingeniørforeningen har levert sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan og er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen. Foreningen har kun regnet seg fram til effekten av den største økonomiske rammen på 45 prosent mer penger enn i dag.

- Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsingen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft, heter det i høringsuttalelsen.

Foreningen mener det har vært en «underinvestering» i samferdsel i mange år, spesielt på vei og jernbane.

- I tillegg har det vært et veldig stort vedlikeholdsetterslep, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansen i RIF.

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet innrømmer at det ikke er planlagt så mange nye store veiprosjekter i forslaget til ny transportplan fordi man satser på å ta igjen forfallet samt transport i byene. (©NTB)

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser