Hope er en av landets fremste forskere på energiøkonomi, området han også er professor i på Handelshøyskolen i Bergen, skriver Bergensavisen.

Hope, som fyller 73 år i dag, er pensjonist og dermed professor emeritus. Nå mener han regjeringen er på feil kurs.

Les også: Mister lokallag etter kraftlinjevedtak

Åpent brev
I et åpent brev til statsråd Terje Riis-Johansen tar han et voldsomt oppgjør med både saksgrunnlaget og saksbehandlingen av den nye kraftlinjen i Hardanger.

Energiministeren satte selv ned et ekspertutvalg som skulle se på helheten i kraftleveransene.

- Utvalget vil vurdere både vindkraft og vannkraft. Om fem måneder vil det komme en omfattende rapport hvor man ser på andre måter for å blant annet sikre leveransene av strøm til Bergen.Man burde ventet denne korte tiden for å få med de helhetlige vurderingen i saksbehandlingen, mener Hope.

Han stiller seg også kritisk til praksisen med at man utelukkende stoler på sin egen kompetanse.

- Hvilken fagkompetanse har departementet benyttet seg av for å kvalitetssikre de vurderingene og konklusjoner som departementet har foretatt basert på opplysninger fra Statnett og NVE, spør Hope, ovenfor Bergensavisen.

Han mener det er uheldig at departementet er ankeinstans for arbeid utført av departementets egne etater.

Ulønnsomt
Den anerkjente professoren mener at prosjektet med monstermastene i Hardanger er samfunnsmessig ulønnsomt.

- Det viser Statnetts eget underlagsmateriale, der Vista Analyse har slått dette fast, sier Hope.

Han avviser at det haster med å få dette på plass.

- Det er fortsatt mye intern strømkapasitet som kan løses ut. Tidsmomentet er ikke så kritisk at man må kjøre dette fram slik regjeringen nå gjør, sier han til Bergensavisen.

- Tror du at du får svar fra regjeringen på spørsmålene du reiser?

- Det ville være forbausende om jeg ikke får det. Det handler om miljø og uberørt natur. Det er avgjørelser som har betydning for generasjoner fremover.

- Hva synes du om det politiske håndverket her?

- Det er dårlig. Jeg er sikker på at statsministeren har undervurdert den motstanden han vil møte i befolkningen, og det gjelder ikke bare fra Hardanger. Det reageres både på lemfeldighet med saksbehandling og i det politiske arbeidet.

- Folk finner seg ikke i slikt, konkluderer Einar Hope ovenfor Bergensavisen.

Les flere nyhetssaker fra Bergensavisen her.