Gå til sidens hovedinnhold

Tror på egen økonomi, tror ikke på Norge

Den kvartalsvise forventningsindikatoren for norske forbrukere viser samlet sett den verste målingen på ti år. Men forbrukerne det er bare Norges økonomi som helhet som bekymrer. På egne vegne er vi såre fornøyd

Den sesongjusterte samlede indikatoren ligger på minus 3,8 prosent i i mai 2003. På ett år har indikatoren falt med nesten 22 prosentpoeng.Et tall under null viser at det er flere negative svar enn positive.Indikatoren har ikke vært så lav siden februar 1993, da norsk økonomi var i krise og boligprisene hadde kollapset.Men det er primært oppfatningen av landets økonomi som trekker ned. For oppfatningen av landets økonomi i året som gikk ender den sesongjusterte indikatoren på minus 27 prosent. Også når det gjelder utsiktene for norsk økonomi neste år er folk negative.Vurderingen av egen økonomi er derimot overveiende positiv. Her har det ikke vært noen negativ utvikling de siste årene.Forventningsindikatoren bygger på en representativ intervjuundersøkelse blant ca. 1.000 husholdninger om deres vurdering av sin egen og landets økonomi. Tabellen viser differansen mellom prosentandelene som har svart "bedre" og "dårligere" over tid. Indikatoren er et samarbeid mellom Norsk Gallup, Sparebankforeningen i Norge og Økonomisk Rapport.

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg