Gjenopptakelseskommisjonen besluttet fredag å ta den tidligere gjenåpningsbegjæringen fra Arne Treholt opp til ny behandling. Men dette betyr imidlertid ikke at saken blir gjenopptatt. Det betyr at kommisjonen skal vurdere den på ny som følge av de nye opplysningene som er kommet fram.

- Vi gjennomfører den utredning vi finner nødvendig, før vi avgjør spørsmålet om gjenåpning i kommisjonen. Da er saken avsluttet hos oss. I dette tilfellet har vi i stedet fått en begjæring om å ta opp igjen behandlingen i en sak vi tidligere har avsluttet, sa leder av Gjennoptakelseskommisjonen Helen Sæter til et samlet norsk pressekorps fredag ettermiddag.

- Muligheten for gjennotakelse er stor
Treholts advokat, Harald Stabell er fornøyd med kommisjonens avgjørelse.

- Jeg er meget tilfreds med avgjørelsen. Nå vil kommisjonen foreta sine undersøkelse og vil i etterkant komme med en konklusjon, sier Harald Stabell til Nettavisen.

- Hvordan ser du på muligheten for at saken vil bli gjenopptatt?

- Etter at boken kom ut, mener jeg muligheten er stor. Det er overbevisende materiale - om at det er blitt fabrikkert bevis - som er kommet fram i boka, sier Stabell.

- Det som fremkom i boka vakte betydelig interesse i offentligheten, og det kom daglige oppslag i media om at politiet hadde gjort seg skyldig i kritikkverdige og ulovlige forhold i etterforskningen, lederen av Gjenopptakelseskommisjonen på pressekonferansen.

- Dersom det er hold i påstandene, så reiser det iallefall tvil om deler av dommen mot Treholt. Dette er svært alvorlige påstander som har kommet frem, både for sakens vedkommende men også for rettsstaten Norge er nødvendig å få avklart, sa leder Sæter.

- Nå er saken på rett spor
- Har du snakket med Treholt etter dagens avgjørelse?

- Ja, og han er veldig tilfreds. Nå er saken på rett spor, og helt i tråd det vi anmodet om i vårt svar til kommisjonen. Treholt er fornøyd med at saken blir behandlet i kommisjonen.

- Kan vi stå overfor Norgeshistoriens største rettsskandale?

- Det kan være en riktig betegnelse, ja. Flere har sagt det, og jeg ser at det kan være dekning for det, sier Stabell til Nettavisen.

Treholt: - En ørefik til riksadvokaten
Arne Treholt har etter kommisjonens avgjørelse vært svært ordknapp, men overfor NTB uttrykker han tilfredshet.

- Det som kommer, er en ørefik til riksadvokaten, sa Arne Treholt etter at han ble orientert om konklusjonen rett før pressekonferansen.