Tror tusenvis av fugler er rammet

Foto: Åsmund Isaksen (SCANPIX)

Tusenvis av fugler er rammet av oljesølet fra havaristen, tror ekspert. Tre av fugleartene som er rammet står på rødlisten.

Oslo (ANB): Hittil er 17 ulike fuglearter blitt registrert tilgriset av oljen fra det havarerte skipet «Full City» ved Langesund i Telemark, ifølge Miljøverndepartementet. Tre av artene som er rammet står på den nasjonale rødlisten. Denne er en oversikt over plante- og dyrearter som er truet av utryddelse, er utsatt for betydelig reduksjon eller er nat

De tre artene er teist, hettemåke og makrellterne. Teist og hettemåke er klassifisert som «nær truet» på rødlisten, og makrellterne som «sårbar».

– Trolig flere tusen
– Det er alvorlig når rødlistearter rammes. Men etter det vi vet er det imidlertid ganske få registrerte tilfeller, så det er ikke slik at de blir utryddet av dette. Men det som er problematisk er at det trolig er flere av rødlisteartene som er rammet enn vi har oversikt over nå, sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Solbakken sier det alvorligste nå er det totale antall fugler som er rammet av oljesølet.

– Etter min vurdering er det trolig flere tusen fugler som er rammet nå, uten at vi har nøyaktig oversikt. Ærfugl er aller hardest rammet, og vi frykter at bestanden vil bli vesentlig redusert i både Telemark og Vestfold. Agder har vi ikke noen oversikt over ennå, der pågår utviklingen nå, sier Solbakken, som er på vei til Langesund for å koordinere arbeidet som Norsk Ornitologisk Forening gjør på stedet nå.

Fra Stavern til Grimstad
«Full City» gikk på grunn ved Såstein rett utenfor Langesund i Telemark natt til fredag 31. juli. Oljesølet fra det havarerte skipet har rammet kystområder i Telemark, Vestfold og Agder. Ifølge opplysninger fra Kystverket tirsdag morgen er det konstatert olje fra «Full City» fra Stavern til Grimstad. Skjærgården i dette området har store naturverdier som kan skades av oljesøl. Sjøfugl og friluftsområder er særlig utsatt, skriver Miljøverndepartementet. På denne kyststrekningen finnes mange verneområder for sjøfugl. Her finnes også friluftsområder som staten har kjøpt opp.

Bekymret for sjøfuglene
Kjetil Solbakken er generelt bekymret for norsk sjøfugl.

– Sjøfuglene er generelt under hardt press i Norge, på grunn av økosystemer i ubalanse, overfiske og klimaendringer. Når hendelser som dette, med oljesøl, kommer i tillegg er det meget alvorlig, sier Solbakken.

Norsk Ornitologisk Forening driver et rapportsystem for fugl i samarbeid med Artsdatabanken. På nettsiden artsobservasjoner.no kan du følge utviklingen av funn av oljetilgriset fugl. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.