Truer med å si opp millionavtale

Foto: Bymiljøetaten (-)

Krever erstatning og opprydding etter å ha blitt lurt av parkeringsselskap.

23.03.12 10:20

Etter Nettavisens avsløring om at ansatte hos EasyPark ulovlig har parkert gratis på parkeringsplassene til blant annet Oslo kommune, samt manipulert dokumentasjon for å unngå at kunder får parkeringsbøter, krever nå kommunen at det ryddes skikkelig opp.

- Vi har jobbet ganske intenst med denne saken etter at Nettavisen kjørte saken, forteller etatsdirektør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune til Nettavisen.

Edvardsen påpeker samtidig:

- Vi har gjort det klart at vi ikke ønsker å ha en forretningsmessig forbindelse med selskaper som vi ikke har 100 prosent tillit til.

EasyPark er Nordens største leverandør av betalingstjenester for parkering. På kundelisten har selskapet 200 kommuner og private parkeringsselskap.

Varslet først oppsigelse
Etter avsløringen sendte Oslo kommune et brev til EasyPark, der de varslet at de ønsket å si opp avtalen - i tilegg til at de krevde erstatning for økonomisk tap.

Nettavisens parkeringsavsløringer:

Truer med å si opp millionavtale
EasyPark har anmeldt tidligere ansatte

- Unødvendig å betale så mye for parkering
Rådyrt å parkere kort
Datalenke avslører hvor du parkerer
EasyPark innrømmer mer juks
- Ingen liker å bli lurt
- Vi parkerte gratis i årevis
Parkeringsselskap tatt for falsk dokumentasjon
Parkeringsselskap manipulerte parkeringstider

Men etter møter med både ledelsen i Norge, og konsernledelsen i Sverige, har kommunen nå likevel valgt å opprettholde avtalen.

- Utgangspunktet er at vi mener at EasyPark har tatt skikkelig grep for å rydde opp, og vi har tro på at de vil klare det, sier Edvardsen.

Den 14. mars sendte han et nytt brev til EasyParks direktør Christian Sæterhaug, der han skriver at de ikke sier opp avtalen nå, men med betingelse om at det virkelig blir ryddet opp.

Edvardsen begrunner hvorfor han er optimist:

- Selskapet ble solgt til nye eiere i februar, til Verdane, som er 100 prosent seriøse - og de har byttet ut ledelsen. Gjennom vår møtevirksomhet har de også kommet med en innrømmelse av de faktiske forholdene, i tillegg til at de har laget en plan for hvordan de skal løse alle disse problemene, sier han, og legger til:

- De garanterer oss en helt feilfri tjeneste, som igjen skal bygge opp tilliten mellom Oslo kommune og EasyPark.

- Sier opp umiddelbart
Nettavisen har fått tilgang til brevet, og der står det i klartekst at dersom ting nå ikke kommer på skinner, så sier Oslo kommune opp avtalen umiddelbart.

«Oslo kommune forbeholder seg retten til å heve kontrakten med EasyPark med umiddelbar virkning, for det tilfelle at EasyParks igangsatte og bebudede fremtidige tiltak ikke iverksettes eller leder til ønsket resultat», står det i brevet.

Det påpekes at det som er avdekket, er klare kontraktsbrudd.

«EasyPark anses å samtykke til etter hvert mislighold av den typen som nå er avdekket, er å anse som vesentlig kontraktsbrudd med rett for kommunen til å heve kontrakten».

Edvardsen skriver også at dersom selskapet skulle bli ilagt en foretaksstraff, så er dette også hevingsgrunn.

«De ansatte har ved brudd av såkalte testkontoer benyttet seg av Oslo kommunes parkeringsplasser uten å betale for tjenesten, og også manipulert dokumentasjon slik at Oslo kommune feilaktig har ettergitt tilleggsavgift som er ilagt brukere av kommunens parkeringsplasser», står det i brevet.

- Det har vært vesentlig for oss å få fram at hvis vi skulle sagt opp avtalen med umiddelbar virkning, så ville det skapt mye trøbbel for brukerne i Oslo. De håndterer et så stort system, så det ville være uheldig, sier etatsdirektøren til Nettavisen.

Krever erstatning
Oslo kommune krever nå erstatning fra EasyPark, og at de får dekket sitt økonomiske tap fullt ut.

«I tillegg forbeholder kommunen seg retten til et påslag for tort og svie som tilbudt av EasyPark», skriver kommunen i brevet.

Det vises til at tillitene er sterkt svekket:

«Ledelsens kjennskap til denne praksisen og det faktum at ledelsen ikke grep inn overfor denne, understreker ytterligere alvorlighetsgraden av EasyParks handlemåte. Kommunens tillit til selskapet er på grunn av disse forholdene naturligvis er sterkt svekket».

- Hvor stor erstatning krever dere?

- Når det gjelder verifisering av erstatningsbeløp er det en sak som skjer gjennom KPMG. Vi er enige om at det skal beregnes på en skikkelig måte, og at det skal erstattes det som kan dokumenteres, sier Edvardsen.

- Bra det er anmeldt
I forrige uke ble det kjent at EasyPark har politianmeldt flere tidligere ansatte som følge av avsløringene i Nettavisen.

- Hva tenker Oslo kommune om at flere tidligere ansatte nå er politianmeldt?

- Alle som gjør økonomisk kriminalitet skal politianmeldes og få den straffen det eventuelt fortjener. I utgangspunktet synes vi det er fint at tingene blir fokusert på gjennom en politianmeldelse. Det viser at de tar dette på høyeste alvor, sier Edvardsen.

Han sier samtidig at han synes det er bra at de kritikkverdige forholdene har blitt kjent.

- Jeg synes Nettavisen har gjort en fin jobb ved å avdekke forhold som for oss er vanskelig å avdekke, sier han.

- Håper vi gjenoppretter tilliten
EasyParks direktør Chistian Sæterhaug, opplyser at de nå foretar en «kraftfull» opprydding i selskapet.

- Vi håper at vi gjennom å snu hver stein i saken, og å foreta en kraftfull opprydding, gjenoppretter tilliten til våre kunder, sier Sæterhaug til Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.