Truer med rentespøkelset

Foto: Lien, Kyrre (Scanpix)

Finansministeren mener renta vil øke dramatisk dersom ikke oljepengebruken begrenses.

Oslo (ANB): - Norge må begrense bruken av oljepenger. Dersom vi ikke klarer det, så vil vi få et særnorsk rentenivå mye høyere enn våre konkurrenter. Det vil slå ut industriarbeidsplasser i stor skala, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han har startet arbeidet med statsbudsjettet for 2011, og i midten av mars samles regjeringen til den første budsjettkonferansen.

- Vi trenger stramme budsjetter og ansvarlige lønnsoppgjør, hevder Johnsen.

- Jeg støtter de i fagbevegelsen som mener at frontfagene i konkurranseutsatt industri må legge rammene for vårens oppgjør. Kostnadsveksten i Norge må dempes. Det vil både industrien og offentlig sektor tjene på, sier han og konkluderer med at det dermed vil bli mer produksjon og flere velferdstjenester per krone.

Trygdeutgiftene
Johnsen minner om at det vil bli en sterk utgiftsvekst i folketrygden i årene framover.

- Vi regner med en betydelig økning i pensjonsutgiftene allerede neste år, sier han.

Johnsen mener det er avgjørende å få en ny avtale for inkluderende arbeidsliv.

- Her må vi bli enige med partene om tiltak som får ned sykefraværet. Et høyt sykefravær demper produksjonen både i bedriftene og samfunnet. Det er spesielt langtidsfraværet som er utfordringen, sier Johnsen.

Finansministeren peker på at 600.000 nordmenn i alderen 16 til 64 år står utenfor arbeidsmarkedet siden de er syke, uføre eller går på attføring.

- Hvis vi klarer å komme tilbake til 2008-nivået i utbetaling til sykepenger og uføretrygd, så kan vi spare 10-12 milliarder på statsbudsjettet, sier Johnsen.

Oljemilliardene
Den såkalte handlingsregelen forutsetter at politikerne bruker rundt fire prosent av oljefondet i et normalår. I årets budsjett svir regjeringen av 145 oljemilliarder. Det er 45 milliarder over handlingsregelen.

Finansministeren sier at Norge snarest mulig skal ned på fireprosentnivået, men han vil ikke sette noe mål om når. Johnsen poengterer at det skjedde to ting da Norge vedtok handlingsregelen 27. mars 2001.

- Da ble det også innført en ny pengepolitikk. Handlingsregelen og pengepolitikken henger nøye sammen. Hvis omverden og markedet mister troen på at Norge klarer å holde seg til handlingsregelen, så vil krona raskt bli svekket og flere industriarbeidsplasser vil fort ryke, sier han.

Må ta tøffe valg
- Hvis vi skal klare å dempe oljepengebruken, så må vi prioritere tøffere. Hvis noe nytt skal inn på statsbudsjettet, så må noe annet reduseres eller tas ut. Politikken blir mer interessant når vi tør å gjøre de reelle valgene. Men det vil være en krevende øvelse, sier han.

- Men vil folk flest skjønne at det holdes igjen på mange områder?

- Det kan hende at vi har lagt oss til et forventningsnivå som er høyere enn det vi kan innfri. Her trengs det kanskje litt folkeopplysning av politikere som viser vei, sier Johnsen.

- Det viktigste er å holde folk i arbeid. Og så skal vi skape handlingsrom for å tette hverdagen for dem som ikke har vært med på den velstandsutviklingen som de fleste av oss har fått glede av, sier finansministeren.

Betale velferden
- Vi trenger en god industriell sektor den dagen oljeinntektene blir mindre. Det er arbeidslivet som skal bære velferden på ryggen. Ellers risikerer min generasjon å sende regningen for vår eldreomsorg til våre barn, sier Johnsen og ber samtidig kommunene om å skjerpe seg.

- Hvis kvaliteten på offentlige tjenester blir for dårlige, så vil innbyggerne komme til å se seg om etter andre private løsninger. Det er en utfordring for oss sosialdemokrater som har tro på at velferdsoppgaver skal løses av fellesskapet, påpeker Johnsen.

Han ivrer for å ta bedre vare på arbeidskraften her i landet.

- Her kan vi hente ut mer. Jeg er veldig opptatt av å få til en holdningsendring på dette punktet. Vi må spørre oss hva vi kan gjøre for å foredle arbeidskraften bedre. Dette er jo bedriftenes viktigste ressurs, sier Johnsen.

(ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Finansminister

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag