Forholdet mellom USA og Tyrkia har tilspisset seg ytterligere i kjølvannet av den tyrkiske invasjonen i Nord-Syria forrige uke. USA har innført sanksjoner mot Tyrkia, og president Donald Trump truer med å ødelegge Tyrkias økonomi.

Les også: FN krever gransking av utenomrettslige henrettelser i Syria

Det er en åpen hemmelighet at USA har utplassert kjernevåpen i flere allierte NATO-land, inkludert Tyrkia. Flere medier skriver at amerikanske kjernevåpen på den tyrkiske flybasen İncirlik, kan bli en potensiell forhandlingsbrikke i det spente forholdet mellom USA og Tyrkia.

- Jeg kan bekrefte at det er allment kjent at rundt 50 stykk B-61 kjernefysiske flybomber skal befinne seg der, sier atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Halvor Kippe, til Nettavisen.

Les også: Natos generalsekretær om tyrkisk offensiv: - Kan føre til en destabilisering i regionen

- Gjennomgått planer i stillhet

I helgen skal det ha pågått diskusjoner på bakrommet om amerikanske kjernevåpen i Tyrkia. Byråkrater i det amerikanske utenriksdepartementet og energidepartementet skal i all stillhet ha hatt en gjennomgåelse av planer om å fjerne kjernevåpnene fra flybasen İncirlik, skriver The New York Times.

Avisen siterer en offisiell kilde som sier at Tyrkia holder atombombene som «gisler».

«Det å fly dem ut av İncirlik, ville markert en de facto slutt på alliansen mellom Tyrkia og USA. Det å beholde dem der, vil forlenge en kjernefysisk sårbarhet som burde vært eliminert for mange år siden,» skriver avisen.

Planer om å fjerne kjernevåpnene har regelmessig blitt vurdert, men aldri blitt gjennomført. Det skal blant annet ha vært betydelige diskusjoner rundt tilbaketrekking av kjernevåpenet fra tyrkisk jord under president Barack Obama.

Kjernevåpnene har ingen operasjonell funksjon i en eventuell amerikansk kjernefysisk slagplan, og regnes mer som en levning fra Den kalde krigen, skriver The Guardian.

Tyrkia mangler kapasitet

Kjernevåpnene kan ikke leveres med missil, og må dermed slippes fra fly. Dette er en leveringskapasitet Tyrkia ikke besitter.

- I motsetning til de vesteuropeiske landene som også fortsatt har noen slike lagret på egen jord, er det ikke tenkt at tyrkiske fly skal levere disse i strid. Det har de ikke utstyrt flyene og trent pilotene sine til. Det må i så fall USA eller andre NATO-land som har denne evnen gjøre, sier Kippe.

- Det er vel så interessant at de vesteuropeiske landene som fortsatt har amerikanske B-61 på egen jord, men ikke egne kjernevåpen, er trent og forberedt på å levere disse, sier han.

Tyrkia har gjennom årenes løp har vært negativt innstilt til å fjerne kjernevåpnene fra tyrkisk jord, ettersom de anser våpnene som et symbol på USAs militære forpliktelse til forsvar gjennom avskrekking.

Tyrkia skal ha truet med å utvikle egne kjernevåpen.

- Dette potensielle problemet har blitt drøftet i over et tiår. Og nå har vi til slutt kommet til et punkt der dette ikke lenger er et problem som kan ignoreres, sier en tidligere offisiell amerikansk tjenestemann, ifølge The Guardian.

- Risikoen har økt betydelig

Arms Control Association (ACA), som er en uavhengig amerikansk organisasjon med fokus på internasjonal våpenkontroll, advarte allerede i 2017 mot USAs utplassering av kjernevåpen på tyrkisk jord.

«Selv om Tyrkia er et NATO-land, og İncirlik er en viktig base for den amerikanske luftkrigkampanjen mot Den islamske stat (IS), har utviklingen det siste halvannet året forsuret relasjonene og økt sikkerhetsbekymringene ved basen,» skrev ACA i 2017.

«Risikoen ved å lagre våpnene i Tyrkia har økt betydelig. Det å fortsette med dagens praksis er uakseptabelt i lys av Erdogans anti-amerikanske retorikk og handlinger,» skrev organisasjonen.

En ekspert på ikke-spredning av kjernevåpen sier til The Gaurdian at tilbaketrekning av kjernevåpnene er relativt uproblematisk.

- USA trenger ikke Tyrkias tillatelse til å fjerne våpnene, sier Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of International Studies til avisen.

- Hvis folk virkelig er bekymret for at dette vil bli den siste spikeren i kisten, er i så fall det tullete fordi kisten allerede er spikret igjen. Relasjonene er i fritt fall, sier Lewis.

- Sårbare for ulykker, tyveri eller angrep

En annen kjernefysisk ekspert sier til samme avis at det vil være problematisk å fjerne kjernevåpnene fra tyrkisk jord.

- En tilbaketrekning under disse omstendighetene kan være svært risikabelt, ettersom det innebærer å fjerne 50 kjernevåpen fra hvelvene, flytte dem rundt på en tyrkisk base og fly dem ut av tyrkisk luftrom, sier statsviter Vipin Narang ved Massachusetts Institute of Technology.

- De kan være sårbare for ulykker, tyveri eller angrep, sier han.