Gå til sidens hovedinnhold

- Trump kan ha stor impact hvis han vil

Geir Lundestad tror det er liten sjanse for at Trump vil trekke seg ut av NATO. - Men du må alltid ta forbehold med Trump, sier han.

KULTURHUSET, OSLO (Nettavisen): Når bursdagsbarnet selv markerer 70-årsdagen i Washington torsdag 4. april, skjer det uten medlemslandenes statsledere og regjeringssjefer til stede. Det er kun utenriksministrene som møtes for å feire alliansens 70 år lange historie.

Kritiske røster vil ha det til at NATO dropper en storslått markering i denne omgang, i frykt for hva USAs president Donald Trump eventuelt ville kunne finne på å si eller gjøre.

Mange har nok friskt i minne kraftsalven Trump har rettet mot enkelte medlemsland for ikke å bidra nok til alliansen, og ikke minst talen under NATO-toppmøtet i Brussel i 2017.

Da avsto Trump fra å nevne NATO-paktens artikkel fem - selve garantien for at medlemslandene stiller opp for hverandre dersom én av dem blir angrepet.

NATOs generalsekretær har dog opplyst at det vil bli en markering under neste toppmøte i London i desember.

Les også

Kongressen lo godt da Stoltenberg fleipet med Leiv Eiriksson

«En sprek og relevant 70-åring»

I anledning 70-årsdagen har Den norske atlanterhavskomiteen og Institutt for forsvarsstudier invitert til seminar på Kultuthuset i Oslo.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap), stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) og historiker Geir Lundestad var blant de inviterte som skulle reflektere over NATOs tidligere, nåværende og fremtidige betydning som en forsvarsallianse.

Forsvarsminister Bakke-Jensen omtaler NATO som en «sprek og relevant 70-åring».

- Vi kan med stolthet si i dag at vi var med på å starte denne alliansen, sier Bakke-Jensen.

- Norge ville vært et annet land uten NATO, sier han.

- Trump kan ha stor impact

Selv om Trump roser NATO i møtet med generalsekretær Jens Stoltenberg denne uken, hevder The New York Times at presidenten har i private samtaler snakket om å trekke USA ut av NATO.

- Det er ikke så lett å spå hvor haren vil hoppe. Særlig ikke hvis han blir gjenvalgt, sier professor Lundestad på seminaret.

- Trump kan ha stor impact her hvis han vil, men han nøler nok på de store punktene, sier han om en eventuell beslutning om å trekke USA ut av NATO.

Lundestad understreker at Kongressen og flertallet av den amerikanske opinionen er tilhengere av NATO, og at Trump sånn sett står ganske alene.

- Sjansen er liten for at han vil bryte med konsensus, men du må alltid ta forbehold med Trump, sier han.

Lundestad tror at NATO kommer til å bestå i en eller annen form, men påpeker at det er usikkert hva slags substans alliansen vil ha.

Les også

The Times: Stoltenbergs periode forlenget for å blokkere Trumps mann

Lundestad påpeker at det alltid har vært en eller annen form for skepsis og kritikk overfor NATO, også innad i alliansen.

- Men det som er spesielt med Trump, er at det er en helt ny situasjon at lederen i USA er skeptisk til NATO, sier Lundestad.

- Han har ikke tro på internasjonale organisasjoner. Verdens postorgan (UPN) dannet i 1874, er det også noe galt med. Han har tatt for seg hele listen med internasjonale organisasjoner, sier Lundestad til latter fra salen.

Les også

Trump til Stoltenberg: – Jeg var ikke i tvil om hvem jeg ville ha

Et annet sentralt spørsmål, er om Europa er i stand til opprette en egen forsvarsallianse som et alternativ til NATO dersom USA skulle trekke seg ut.

- Det skal veldig mye til for at europeerne skal klare å bygge opp et reelt alternativ (til NATO), sier Lundestad.

- EU har ikke kraft eller ledelse til å gjøre EU til en tung sikkerhetsaktør, legger han til.

- Atomvåpenforbud

Et sentralt poeng i NATO-sammenheng er alliansens atomvåpenkapasitet. Norge har som kjent avstått fra å signere FNs avtale om forbud mot atomvåpen - nettopp fordi Norge er tilsluttet en forsvarsalliansen som bruker atomvåpen som avskrekking.

Liv Sigen Navarsete (SP) er en sterk tilhenger av atomvåpenforbudet, og mener Norge må være en pådriver, til tross for at ingen andre NATO-land har ratifisert avtalen.

- Atomvåpen er i tillegg til klimatrusselen den største trusselen mot vår sivilisasjon, sier Navarsete.

Samme dag som NATO fyller rundt år, starter Arbeiderpartiet sitt landsmøte.

AUF vil under landsmøtet forsøke å overbevise moderpartiet om at Norge må signere FNs forbud mot atomvåpen.

Espen Bart Eide sitt råd til landsmøtet, er ikke å slutte seg til atomvåpenforbudet. Han sier at det langsiktige målet må være et verdensomfattende atomvåpenforbud, men at det fortsatt er langt igjen til å nå det målet.

USA og Sovjetunionen hadde langt flere operative atomvåpen under Den kalde krigen enn det USA og Russland har i dag. Men med atomnedrustningsavtaler som går til grunne, nå sist INF, og nye atommakter som kommer til (Nord-Korea), er risikoen fortsatt til stede for at det skal bryte ut atomkrig.

- Sannsynligheten for Armageddon er lavere nå, men sannsynligheten for bruk (av kjernevåpen red.anm.) er høyere, sier Barth Eide.

Warszawapakten og Europas nære fortid

Barth Eide sier det først og fremst er to hovedgrunner til at NATO ble opprettet. Den ene grunnen er den fysiske, synlige motstanden som Sovjetunionen og Warszawapakten utgjorde. Den andre grunnen var å bevare freden mellom de europeiske stormaktene.

- NATO var også mot Europas nære fortid, sier Barth Eide og henviser til den mørke europeiske maktkampen under verdenskrigene.

- NATO og EU lagde et rom hvor tidligere fiender blir først venner, og så blir en del av «oss».

Videre ble det også påpekt under seminaret at NATO har vært gjennom mange omstillinger. Blant annet på 1990-tallet, etter Sovjetunionens fall, da alliansen begynte å vende snuten utover, såkalt «out of area», med koordinerte utenlandsoppdrag på Balkan, Afghanistan og Libya.

Nå er imidlertid NATO igjen mest opptatt av egen geografi - og å forsvare egne grenser.

- Nå er fokuset tilbake til kjerneområdet, sier Barth Eide.

Kommentarer til denne saken