– Da tida var inne for å fornye, var det mange som ville ha jobben. Det er en veldig god jobb, og mange folk ville ha den. Men jeg var ikke i tvil om hvem jeg ville ha, sa Trump til Stoltenberg.

Stoltenberg fikk nylig to år ekstra som generalsekretær i NATO. Han blir dermed sittende til 31. september 2022 – noe som vil gjøre ham til den generalsekretæren som har sittet nest lengst i NATOs historie.

– Vi kommer veldig godt overens, sa Trump.

– Jeg setter stor pris på jobben han har gjort. Han har gjort en fremragende jobb.

Pådriver

USA skal ha vært pådriver da de allierte bestemte seg for å gi Stoltenberg tilbud om to år ekstra.

Men det er også andre forhold som ligger bak beslutningen. Etter det NTB kjenner til, har europeiske land nemlig hatt et ønske om å unngå at vervet som generalsekretær i NATO blir en del av kabalen når toppjobbene i EU skal fordeles senere i år.

Samtidig nyter nordmannen stor respekt i alliansen, som han har ledet siden 2014.

70 år

Det er NATOs 70-årsdag som er anledningen for Stoltenbergs besøk i Washington denne uka.

Dagen markeres med utenriksministermøte torsdag, og dagen i forveien skal Stoltenberg også holde tale for Kongressen.

Det er første gang en leder for en internasjonal organisasjon får denne æren.

Pengebruk

I møtet med Trump ble alliertes pengebruk et viktig tema.

– Folk betaler, og jeg er veldig glad, sa Trump da han og Stoltenberg møtte pressen i Det ovale kontor tirsdag kveld.

Den amerikanske presidenten mener de alliertes bidrag har økt som en «rakett» og slo fast at NATO er blitt mye sterkere siden han inntok Det hvite hus.

– Vi har jobbet sammen for å få allierte til å betale sin rettmessige del. Det kalles byrdedeling, og som dere vet, lå det ikke så bra an da jeg overtok, sa Trump og la til at de allierte vil måtte betale enda mer i framtida.

– De allierte investerer mer, og det er viktig, sa Stoltenberg.

Takket Trump

Stoltenberg takket Trump for hans sterke NATO-engasjement og for innsatsen med å få de allierte til å øke sine bidrag.

Trump har lenge vært skeptisk til NATO og anklaget allierte for å snylte på USA ved å ikke bidra mer til forsvarsalliansen.

NATO-landenes forsvarsbudsjetter har steget siden lenge før Trump ble president. De allierte ble etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 enige om at alle medlemsland skulle stoppe kuttene i forsvarsbudsjettene og begynne å bevege seg mot en pengebruk på 2 prosent av BNP i løpet av en tiårsperiode.

Allerede året etter begynte budsjettene å vokse.

NATOs egne tall viser at forsvarsbudsjettene i Europa og Canada har økt med 41 milliarder dollar siden Trump tiltrådte. Summen ventes å øke til 100 milliarder dollar innen utgangen av 2020.

Frustrasjon

Presidenten er spesielt frustrert over Tyskland, som har planer om å bruke 1,5 prosent av BNP på forsvar innen 2024.

– Tyskland betaler ikke sin rettferdige andel. Jeg har sterke følelser for Tyskland, men de betaler ikke de det de burde, sa Trump og gjentok at USA betaler for en uforholdsmessig stor del av NATO.

– Men forholdet til NATO er veldig godt. Forholdet til generalsekretæren har vært fremragende, og jeg mener det er gjort voldsom framgang, sa Trump.