Gå til sidens hovedinnhold

Trump ville ha flere migranter fra land som Norge: - Her er tiltaket

Trump-administrasjonen lanserer nytt regelverk som favoriserer «hvite og rike» migranter, ifølge kritikerne.

Trump-administrasjonen presenterte nylig et nytt regelverk som skal sikre at migranter som ønsker å komme til USA eller bosette seg i landet, er i større grad selvforsørgende.

Det nye regelverket, som skal tre i kraft i oktober, kan nekte «Green Card» (permanent oppholdstillatelse) til migranter som mottar offentlige ytelser som for eksempel matkuponger, boligkuponger (kupong til husleie) og Medicaid (helsehjelp til lavinntektsfamilier).

Les også: «Hvorfor slipper vi inn folk fra drittland i stedet for Norge?»

Føderal lovgivning påkrever allerede at de som søker om Green Card, kan bevise at de ikke vil utgjøre en offentlig byrde (public charge). Men det nye regelverket, som ble offentliggjort forrige mandag, har utvidet kriteriene for å være kvalifisert til permanent opphold.

Migrasjonsmyndighetene vil nå vurdere Green Card-søkere utfra behovet for offentlige ytelser sammen med andre faktorer som utdanning, husholdningsinntekt og helse for å avgjøre om de skal få innvilget permanent oppholdstillatelse.

Fungerende direktør for migrasjonsmyndighetene (US Citizenship and Immigration Services), Ken Cuccinelli, sa forrige mandag at de nye reglene skal bidra til å sikre at de som ønsker å komme til USA eller bli værende i USA, er selvforsørgende og at de ikke er avhengig av offentlige ressurser. Han avviser også kritikken om at regelverket er målrettet og rammer lavtlønnede migranter.

Les også: Donald Trump avlyser besøk til Danmark

- Vi forventer naturligvis at alle, uavhengig av inntekt, skal stå på egne ben, sa Cuccinelli.

President Donald Trump har helt siden valgkampen gitt løfter om å slå hardt ned på ulovlig migrasjon – blant annet med løfter om en mur langs grensen til Mexico. Men det nye regelverket representerer en betydelig eskalering i innsatsen med å begrense lovlig migrasjon, skriver Los Angeles Times.

- Migranter fra land som Norge

I januar 2018 hadde presidenten et møte i Det hvite hus med amerikanske lovgivere som etterlyste utvidet beskyttelse for migranter fra land som Haiti, El Salvador og flere afrikanske land.

Ifølge The Washington Post skal presidenten ha svart følgende: «Hvorfor vil vi at alle disse folkene fra drittland skal komme hit?». Trump skal deretter ha sagt at han heller ønsket seg migranter fra land som Norge.

Les også

Joe Biden øker presidentkandidat-ledelsen

Møtet fant sted relativt kort tid etter at statsminister Erna Solberg besøkte Trump i Det hvite hus.

Flere amerikanske medier har nå trukket fram de gamle uttalelsene til Trump i deres omtale av det nye strenge regelverket. The Baltimore Sun skriver i en lederartikkel at «Trump sa han ønsket flere migranter fra land som Norge. Nå bruker han politikk for å prøve å få det til å skje.»

Les også

TV-produsent i USA henger ut Det hvite hus foran Solberg-besøket

The Baltimore Sun skriver i lederartikkelen at Trump-tilhengere rettferdiggjør hans antimigrasjonsretorikk og politikk ved å påpeke at han bare tvinger folk til å følge loven når de ankommer USA, og at det verken er snakk om fordommer eller fremmedfrykt.

«Men hvis episoden der Trump erklærte et ønske om flere migranter fra land som Norge (les: rike og hvite), og ikke fra drittland som Haiti og store deler av Afrika (les: fattige og svarte eller brune), ikke var nok til å bevise det motsatte, så har handlingene til hans administrasjon denne uken fjernet all tvil,» lyder lederartikkelen.

«Den føderale staten har lenge hatt muligheten til å nekte permanent oppholdstillatelse til folk som er avhengig av offentlige ytelser, men disse nye reglene presser grensene for det prinsippet på en måte som nesten er perfekt utviklet for å favorisere migranter som er hvite framfor dem som ikke er det,» fortsetter lederartikkelen.

CNN henviser også til uttalelsene om «migranter fra land som Norge».

Les også: Norge er oppslag på «60 Minutes»

- Fattige som kan stå på egne bein

Migrasjonssjef Ken Cuccinelli er under hardt vært for tiden, og blir presset fra alle kanter. Han har fått massiv kritikk etter at han i et radiointervju med kringkasteren NPR forrige uke «omskrev» Emma Lazarus’ kjente dikt som er inngravert på en bronseplate på sokkelen til Frihetsgudinnen.

Diktet inneholder de kjente strofene: «Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.»

Diktet har lenge vært assosiert med USAs migrasjonspolitikk og nasjonens historie som en trygg havn.

Programleder i NPR ville vite om Cuccinelli anså diktet for å være en del av USAs etos. Han svarte “absolutt” og fortsatte med å sitere sin egen versjon av det kjente diktet: «Give me your tired and your poor who can stand on their own two feet and who will not become a public charge (offentlig byrde).»

- Frihetsgudinnen gråter

USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright er én av mange kritiske røster som er opprørt over det nye regelverket og Cuccinellis utspill.

- Jeg har vært en flyktning to ganger. Én gang fra nazistene da vi var i England, og én gang da vi ankom USA da kommunistene overtok Tsjekkoslovakia. Jeg mener det er én av de mest uamerikanske tingene jeg noensinne har hørt, sa hun i et intervju med CNN.

- Jeg tror Frihetsgudinnen gråter, la hun til.

Cuccinelli sier følgende i sitt forsvar i et CNN-intervju:

- Jeg besvarte et spørsmål. Jeg skrev ikke poesi.

- Diktet henviser selvfølgelig til den tid da folk kom fra Europa, hvor de hadde klassebaserte samfunn, der folk ble ansett å være fattige dersom de ikke var fra riktig klasse, la han til.

Cuccinelli har også skrevet et innlegg på CNN hvor han redegjør for hva det nye regelverket innebærer.

«Våre tjenestefolk vil generelt vurdere en migrants nåværende og tidligere mottagelser av utpekte offentlige ytelser mens de har vært i USA – som offentlig boligstøtte, matkuponger, Medicaid eller pengestøtte – som en negativ faktor når de gjennomgår søknader. Regelverket påkrever også at tjenestefolk gjennomgår hver enkelte søkers alder, helse, familiestatus, eiendeler, ressurser og økonomisk status, utdanning og ferdigheter, samt andre faktorer som fremgår av regelverket, i en helhetsvurdering.»

California saksøker

California besluttet å reise et søksmål mot Trump-administrasjonen for å utfordre lovligheten til de nye reglene, skriver Los Angeles Times. Delstatsjustisminister Xavier Becerra registrerte søksmålet i en føderal domstol sist fredag.

Becerra sier at det nye regelverket vil få innvirkninger for mange av delstatens 10 millioner migranter, enten direkte eller indirekte i form av frykt for å oppsøke offentlig hjelp.

- Denne grusomme politikken vil tvinge arbeidende foreldre og familier over hele landet til å avstå fra grunnleggende behov som mat, bolig og helsetjenester ut av frykt. Det er rett og slett uakseptabelt, sier han i en uttalelse.

Delstater som Maine, Oregon og Pennsylvania, samt District of Colombia, har også sluttet seg til søksmålet. Andre delstater som blant annet Washington, har reist tilsvarende separate søksmål.

En undersøkelse utført av Urban Institute, viser at nesten 14 prosent av 1950 voksne (som enten er utenlandskfødte eller bor med utenlandskfødte familiemedlemmer) unngikk offentlige ytelser det siste året i frykt for fremtidig endring i oppholdsstatusen.

Norske migranter i USA - tolv vant lotteriet

Statistikk fra Migration Policy Institue viser at det i 2017 var bosatt 23.000 norskfødte migranter i USA. Fra El Salvador og Haiti er det henholdsvis 1,4 millioner og 680.000 migranter som er født i hjemlandet.

Hvert år arrangerer amerikanerne Diversity Immigrant Visa Program, mest kjent som Green Card-lotteriet, hvor det innvilges oppholdstillatelse til personer som ønsker å bosette seg i USA. Lotteriet innvilger opptil 55.000 oppholdstillatelser til folk som kommer fra land med lav emigrasjon til USA. Resultatene for 2020 (DV-2020) viser at tolv nordmenn er plukket ut tilfeldig i lotteriet, og går videre til intervjufasen.

Land som Haiti og El Salvador er utelukket fra å kunne delta i Green Card-lotteriet.

Kommentarer til denne saken