Oslo (ANB): – Det kan virke som at vi er i ferd med å få en ny nasjonal sykdom som kan kalles «trygdenarkomani». Denne sykdommen er voksende, sier stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han peker på tall som sier at Nav har anmeldt over 7.400 nordmenn for trygdesvindel på 870 millioner kroner de siste fem årene. Det gjelder dagpenger, sykepenger uførepensjon og småbarnsforeldre som svindler ved å opplyse at de ikke bor sammen.

Minst 50 millioner
– Nav gjør en kjempejobb for å få avdekket trygdesvindel. Men vi politikere må være villig til å gi Nav økte ressurser slik at de kan få avdekket flere svindlere, sier Eriksson.

Han viser til at Fremskrittspartiets stortingsgruppe skal samles til budsjettseminar torsdag.

– Her vil jeg be om å få aksept for å bevilge mer penger til kampen mot trygdesvindel. Jeg ser for meg en økning på mellom 50 og 100 millioner kroner på vårt alternativ for neste års statsbudsjett, sier Eriksson. Han er leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Toppen av isfjellet
– Alt tyder på at vi i dag bare klarer å avdekke toppen av isfjellet når det gjelder trygdemisbruk. Man kan se en endring av kultur og holdning hos en del folk. De tenker at det ikke er så farlig, og så putter de det største sugerøret de finner ned i trygdekassen, sier Eriksson.

Frp-politikeren ser to trender:

– Stadig flere blir tatt, samtidig som svindlerne blir mer kreative for hvert år. Når vi ser at et titalls personer i rommiljøet kan ha svindlet til seg 100 millioner kroner fra velferdsstaten, så snakker vi om organisert misbruk, sier Eriksson og tar til orde for strengere sanksjonsmidler.

Vil stenge ute
– Jeg kan tenke meg å innføre en karantenetid. De som bevisst og grovt svindler velferdsstaten må miste retten til å motta trygd i en gitt periode. Selv om straffenivået har blitt skjerpet de siste årene, så har det tydeligvis ikke skremt bort svindlere.

– Jeg forventer jo at også regjeringspartiene styrker innsatsen med økte bevilgninger til dette formålet. Noe annet vil fremstå som festtaler, sier Eriksson.

Han krever at det settes i gang en systematisk kartlegging etter svensk modell. (ANB)