*Nettavisen* Nyheter.

Trygdemottakere hardest rammet av nye billettsatser

PRISØKNING: Fra 1. februar økte Ruter billettprisene. Noe de gjør nesten hvert år. I år er det trygdemottakerne som blir hardest rammet av de nye satsene. Foto: Sina Jahanbakhsh (Nettavisen)

Mens Ruters ordinærpriser øker med kun få prosent i år, må pensjonister og uføretrygdede betale opp mot 80 prosent mer for å kjøre kollektivt.

Hvert år øker Ruter billettprisene for kollektivtransport. Prisendringene for 2014, som trådde i kraft 1. februar i år, er minimale for de aller fleste. Men uføretrygdede og pensjonister må lide av de nye prisene. Periodebilletten for honnør har økt mellom 50 og 80 prosent, mens den vanlige voksenbilletten kun har økt mellom 5 og 6 prosent.

- Det er helt forferdelig at kollektivprisen øker så kraftig for oss som kjøper honnørbillett. De som har dårligst råd blir hardest rammet, sier nestleder i Aurora støtteforening, Aage Reitan, til Nettavisen.

Reitan er selv bruker av offentlig transport, og har krav på honnørbillett.

- Honnørprisen på 30-dagers periodebillett har vært veldig stabil i alle år, og jeg forstår ikke hvorfor den skal øke så kraftig nå, sier han.

Betaler 80 prosent mer
Ifølge 2013-satsene, betalte Reitan 460 kroner per måned for å reise tre soner. Denne periodebilletten har han kjøpt i flere år, og prisendringene har vært minimale fra år til år. Men i år må han punge ut 835 for samme billett. Det er en økning på 80 prosent i hans tilfelle.

- Jeg har vært i kontakt med Akershus fylkeskommune tidligere, og de har sagt at snittet på denne billetten bør ligge på 400 kroner. Det er ganske uheldig at de som tjener minst må betale mest, sier Reitan.

30-dagers honnørbillett, for to soner, kostet 390 kroner i 2013, nå koster samme billett 580 kroner. En prisøkning på nesten 50 prosent. Samme periodebilett for én sone har kun økt med fem kroner.

Nettavisen har ikke lyktes med å komme i kontakt med Fylkesdirektør for samferdsel og transport ved Akershus Fylke, Arnhild Danielsen onsdag.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Vi har hatt en opprydning i Ruters billettstruktur, sier informasjonsrådgiver ved Ruter AS, Gro Feldberg Janborg. Foto: Ruter AS.

Prisøkning
- Prisene økes i tråd med Ruters kostnader for å tilby stadig flere avganger til stadig flere reisende. Det ble i 2013 foretatt 309 millioner reiser, som er en økning på 3,1 prosent fra 2012. Vi har satt inn mer materiell, økt antall avganger, forbedret tilbudet og gjort en rekke oppgraderinger på T-banen. Det har gitt økt tilfredshet blant de som reiser med oss, men det koste, sier Gro Feldberg Janborg, informasjonsrådgiver ved Ruter AS, til Nettavisen.

Siden Ruter ble etablert har Ruter hatt en trafikkvekst på rundt 30 prosent.

- Den årlige prisendringen justeres i takt med rammene som er satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet. Prisøkningen totalt er på tre prosent, sier hun.

Honnørkjøpere hardest rammet
Ifølge Feldberg Janborg var det periodebillettene som fikk en prisøkning i årets prisendring. Prisen på 30-dagers billett ble ved innføring av ny pris og sonestruktur i oktober 2011 rimeligere for de aller fleste som reiser over flere soner.

- Det påvirker prisen på periodebillett for honnør, som er 50 prosent av ordinær pris for voksenbillett, sier informasjonsrådgiveren.

Og dette er forklaringen:

- Vi har hatt en opprydning i Ruters billettstruktur der honnørrabatten nå legges på samme nivå som NSB og kollektivselskapene i øvrige storbyer i Norge. Frem til nå har periodebillett for honnør, barn og ungdom hatt samme rabatt på 30-dagersbilletten i sone 2 og 3. Barn/ungdom og honnør er to ulike målgrupper. Honnørrabatten er fra Samferdselsdepartementets side satt til 50 prosent av ordinær enkeltbillett. Denne linjen følger nå Ruter opp i alle soner og for alle billettslag. I motsetning til studenter som har krav på 40 prosent rabatt, og honnørreisende som har krav på 50 prosent rabatt, er det ingen nasjonale føringer for rabatt på barn/ ungdomsbilletter. Det er viktig at barn og unge tidlig får gode kollektivvaner og det er derfor en egen rabatt for denne målgruppen, forklarer hun.

- Honnørbilletten er fremdeles sterkt redusert, med 50 prosent, legger hun til.

Flere reiser med kollektiv
Onsdag la Ruter frem trafikktallene for 2013. Totalt ble det foretatt 309 millioner kollektivreiser i 2013, en økning på ni millioner fra året før, opplyser Ruter.

- Veksten er gledelig, men samtidig er det en stor utfordring å møte fremtidig vekstbehov, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. i Ruter, presenterte tall for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus onsdag. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix Foto: Erlend Aas

Sprengt kapasitet
- Flere steder har vi allerede satt inn de største bussene, vi kjører med doble vognsett på T-banen i den største delen av driftsdøgnet, og det er så å si umulig å sende flere avganger gjennom T-banetunnelen i Oslo. For å møte befolkningsveksten trenger Oslo og Akershus investeringer i ny infrastruktur, mener han.

Samtidig opplyser Ruter at mobilbilletten på kort tid har vokst til å bli en av de viktigste salgskanalene. Billett-appen utgjør nå 20 prosent av det samlede salget.

Antallet solgte billetter via appen passerte 1. mars sju millioner. Rundt 25.000 personer kjøper daglig billetten sin med mobiltelefon.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.