- På grunn av ny informasjon fra produsenten av betongelementene til tunnelveggen er perioden med redusert hastighet i Bambletunnelen satt til drøye to uker.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

E18 Bambletunnelen i Telemark ble torsdag ettermiddag stengt på ubestemt tid etter at et vogntog kjørte i tunnelveggen ved 12-tiden.

I alt tre biler var involvert i ulykken, og føreren av vogntoget ble kastet ut av førerhuset. Vedkommende ble sendt til Sykehuset Telemark med luftambulanse, ifølge Porsgrunns Dagblad.

Fredag opplyste Statens vegvesen at på E18 Bamble-tunnelen var åpen i begge retninger.

«Fartsgrensen i tunnelen er satt ned til 50 km/t. Det er gjort for å redusere luftrykket i tunnelen. Det er satt opp merkede betongklosser på stedet der tunnelveggen ble skadet i kollisjonen torsdag.

Det tok kortere tid enn antatt å rydde tunnelen etter kollisjonen, og geologiske undersøkelser viste at fjellet bak betongplatene i tunnelveggen ikke var skadet. Trafikken ble derfor satt på i begge retninger en halv time etter midnatt, men med redusert hastighet. Samtidig ble omkjøringsskiltene tatt ned.

Statens vegvesen regner med at E18 Bamble-tunnelen har normal drift i løpet av drøye to uker. Fem veggplater i betong ble skadet i kollisjonen, og leveringstiden på disse er om lag to uker. I tillegg må det påregnes tid til montering av platene. »