Beboerne på Manglerud på Oslos østkant har ventet i 25 år på en tunnel som skal legge den svært så trafikkerte E6 under bakken.

Men det rødgrønne byrådet i Oslo har satt foten ned, og ønsker ikke å prioritere tunnelen. Nå mener Høyre at nok er nok - og inviterer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til forhandlinger om det omstridte motorveiprosjektet.

- Nå er det på tide at Raymond Johansen legger bort de politiske skillelinjene og kjepphestene, og tenker på vegne av hele byen og alle som bor på Manglerud, sier stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) til Nettavisen.

Les også: De borgerlige partiene krever bygging av omstridt E6-tunnel

- Han er åpen

Statens vegvesen har i flere år arbeidet med en plan for å bygge Manglerudtunnelen, med en fire kilometer lang tunnel i det såkalte E6 øst-prosjektet.

- Jeg håper han nå vil takke ja til denne invitasjonen, og at vi kan finne en løsning hvor det er flertall for dette, sier Kabur.

Les Arbeiderpartiets svar på invitasjonen lenger ned.

Nylig sendte han et spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), der han spør om han vil være positiv til å prioritere prosjektet dersom flertallet i Oslo endrer seg.

«Jeg er kjent med at det politiske flertallet i Oslo ikke ønsker å prioritere prosjektet. En av flere forutsetninger for å kunne komme videre med E6 Oslo Øst er lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering, noe som det pr. i dag ikke ser ut til å være», svarer Nygård, og viser til at Nasjonal Transportplan (NTP) skal rulleres om fire år, der prosjektet nå ikke er med.

«Jeg forholder meg til situasjonen slik den er nå, og ønsker derfor ikke å spekulere i hvordan dette vil stille seg dersom det politiske flertallet i Oslo skulle endres», fortsetter han.

Selv om statsråden ikke lover noe, mener Kapur at svaret gir håp for tunnelen:

- Nå har jo Arbeiderpartiet ledelsen både i departementet og her i Oslo, og i svaret fra så avviser han det i hvert fall ikke. Han er åpen for å se på prosjektet dersom det politiske flertallet endrer seg, og det er et viktig signal, sier han.

Les også: Ber Høyre overkjøre Oslo-byrådet: - Veien må tvinges gjennom

- Støy og forurensing

Med Oslo Høyre i spissen håper Kapur på reelle forhandlinger med både byrådslederen og samferdselsministeren, om den mye omtalte saken.

- Siden Arbeiderpartiet sitter i regjering har Raymond Johansen en helt annen mulighet til å få til ting for byen vår, nå som han har kontakter rett inn i regjeringsapparatet, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, til Nettavisen.

Hun mener det er på høy tid at de setter seg ned ved forhandlingsbordet.

- Vi må sette oss ned og tenke på ulike løsninger for dette, i stedet for å innta en rolle der vi bare ser etter hva som ikke går an. Det bor 50.000 mennesker i dette området, så det er veldig mange som opplever støy og forurensing hver eneste dag, sier hun.

Les også: Frykter skroting av motorveier: Disse veiprosjektene kan stå i faresonen

Rygg mener tunnelløsningen vil skape et veldig flott boområde i Oslo.

- Det er vel ikke mange av oss som lengter tilbake til trafikkmaskinen i Bjørvika. Vi har utviklet mye av Oslo gjennom å få trafikken under bakken, påpeker hun.

- Det er positivt feil

- Hvorfor har det vært så vanskelig å få til denne tunnelen?

- Det må Raymond Johansen svare på, hvorfor han ikke ønsker å prioritere dette. Men nå inviterer vi ham på nytt til å være med på å se på løsninger, sier Kapur.

Men tidligere byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), gikk hardt ut mot Fremskrittspartiet i juni, og kalte deres ønske om tunnel en krigserklæring.

- Om Frp prøver å tvinge igjennom enda et svindyrt og miljøfiendtlig prosjekt i Oslo-området er det en krigserklæring mot klimaet og bylufta. En utbygging på E6 Oslo Øst vil pumpe biler og eksos inn i Oslo og forurense lufta for astmatikere, barn, unge og eldre i byen vår, skrev Berg i en epost til Nettavisen.

Les også: Naboer raser mot Lan Marie Berg (MDG): - Det er en hån mot folk som bor her

Men Rygg sier hun ikke helt forstår eks-byrådens argumentasjon.

- Det er positivt feil. Klart det blir jo ikke mer trafikk ved å at all trafikken tas ut av et boligområde, sier hun.

Les også: Fjerner over 100 p-plasser og 11 trær ved populær badeplass: - Helt på trynet

- Tar bort 12.000 lastebiler

For Rygg mener det ikke er snakk om et prosjekt som skal tilrettelegge for mer bilkjøring, men at bilene som kjører skal tas ut av nabolaget.

- 12.000 lastebiler vil bli tatt ut av skoleveier og nabolaget hver dag, og det er bra for alle de som bor i dette området. Jeg tror Raymond og byrådet må tenke på prosjektet med tanke på de som bor i byen vår, sier hun.

Selv om prosjektet også handler om å bygge ny motorvei, påpeker også Kapur at det store grepet er å flytte trafikk under bakken.

- Det gir jo et bedre miljø i sum. Nå må vi finne en god løsning for Oslos innbyggere, sier han.

Målet til Høyre-politikerne med forhandlingene er å få veien inn i Nasjonal Transportplan, planen som prioriterer landets samferdselsprosjekter.

- Vi skal være løsningsorienterte, og er villige til å se på andre løsninger om de har andre måter å gjøre det på. Det viktige er å komme videre fra det dødvannet denne saken ligger i, sier Rygg.

Les også: P-gebyrene øker i Oslo - pøser ut på sykkelsatsing

Ap: - Takker ja til invitasjon

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra byrådsleder Raymond Johansen, men Byrådslederens kontor henviser til Aps gruppeleder i Oslo bystyre.

- Vi har hørt det samme tidligere, men invitasjonen kom aldri - så det hadde vært hyggelig om den faktisk kommer, sier Aps gruppeleder, Andreas Halse, til Nettavisen.

Halse bekrefter dermed at de vil takke ja til et møte med Høyre om den betente saken.

- Det har vært noen år hvor det har vært helt umulig å få med seg samferdselsministeren på å se på hvordan prosjektet kan utvikles på en måte som både er bra for lokalmiljøet på Manglerud, byen som helhet og ikke minst er mulig å finansiere, sier han.

Prislappen for prosjektet er nemlig anslått til svimlende 16 milliarder kroner.

- Det borgerlige flertallet valgte å ikke sette av penger til dette i Nasjonal Transportplan, og det er heller ikke et prosjekt som er mulig å håndtere innenfor Oslopakke 3. Jeg tror det er ingen som ønsker den høye bompengebelastningen det faktisk vil føre til, sier Halse, og samtidig legger til:

- Så hvis Høyre nå endrer på det, og har lyst på å diskutere det mer på en åpen måte så vi faktisk kan komme litt videre, så har vi også lyst på det.

- Brukte det som unnskyldning

- Men byrådet har jo sagt tydelig nei til tunnelprosjektet?

- Det gjorde jo den borgerlige regjeringen også. Jeg tror ingen trodde på påstanden om at det handlet om at byrådet sa nei, men jeg skjønner jo at de prøvde å bruke det som en unnskyldning fordi de ikke klarte å finne 6-7 milliarder kroner, sier Halse, og legger til:

- Det prosjektet som ligger der nå, det er det ikke penger til. Det er ingen partier som har lagt fram noen finansieringsplan som er i nærheten av realistisk.

Halse er derfor tydelig på at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gjennomføre planene som ligger der i dag, fordi han mener miljøbelastningen for byen blir for stor.

- Men hvis Høyre også begynner å se de dimensjonene, og gjør at vi kan diskutere hva gjør vi for Manglerud - og faktisk kan løse noen problemer - så er det positivt.

Åpen for å droppe tunnel

Han mener kostnadene må mye ned for at E6-prosjektet skal bli en realitet, og at også også selve tunnelen må revurderes.

- Er det mulig å tenke andre alternativer enn tunnel som kan bidra til å gjøre det bedre? spør han, før han avslutter:

- Det er jo trist at man har jobbet med en løsning i så mange år, som er så dyr at den er vanskelig å gjennomføre. Jeg skjønner at folk som bor der har forhåpninger, så får vi prøve å se hva vi kan gjøre for å komme videre.

Prislapp: 16 milliarder

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Det som gjenstår er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. Målet med prosjektet er å redusere miljøbelastningen for boligområdene langs både E6 og Ring 3.