En fersk undersøkelse fra Legelisten.no viser at så mange som 500 fastleger i Norge har låst listene sine. Av disse igjen, har 350 pasienter på ventelistene sine.

Det betyr at de ikke lenger tar inn nye pasienter, og at man i praksis ikke kan rykke fremover i køen.

– Å stå på en låst, eller, som vi kaller det, lure-venteliste, er svært uheldig for pasienter. Det er litt som å stå og vente på et busstopp som er nedlagt. Bussene har begynt å kjøre en annen rute og stopper ikke lenger på holdeplassen der du står, forklarer daglig leder i Legelisten, Lars Haakon Søraas.

Fastleger låser ofte listen sin dersom de ønsker å få ned antallet pasienter, eller vurderer å gå av med pensjon.

Undersøkelsen til Legelisten viser at ventelistene til de 350 fastlegene det gjelder, til sammen teller så mange som 12.000 pasienter.

– Det er alt for mange. Mange av disse er trolig pasienter som har stort behov for en velfungerende fastlege, og som i dag opplever å ikke ha et så godt forhold til fastlegen som ønskelig. Det kan være folk med alvorlige og kroniske sykdommer og det kan være eldre og skrøpelige. At noen av de mest sårbare i samfunnet blir stående på slike lure-ventelister er både trist og en skam. Her må noen ta ansvar og sørge for at pasienter ikke lenger blir skadelidende, konstaterer Søraas.

Se hvilke fastleger som har låst venteliste her.

– En forferdelig situasjon

Nettavisen har tidligere fortalt om 72 år gamle Ruth Wollan. Hun har stått tre år i venteliste etter at hun flyttet fra Kristiansund til Øvre Eiker.

Nå viser det seg at også Wollan står på en låst venteliste.

– Jeg føler meg helt oppgitt. Det er en helt forferdelig situasjon. Jeg blir rett og slett deprimert, forteller Wollan til Nettavisen.

Nå er hun i villrede, og sliter med å finne ut hva hun skal gjøre. Hun har forsøkt å finne en ny lege å bytte til, men alle i kommunen har lange ventelister.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nå er jeg bare fortvilet. Jeg er redd jeg skal bytte til en ny lege som også låser listen sin, sier Wollan.

Blir ikke varslet

Grunnen til at Wollan ikke visste at listen hun sto på var låst, er at pasienter på låste lister ikke blir varslet nå listene låses. Det til tross for at informasjonen er synlig og tilgjengelig i Helsenorge.

– Lure-ventelister er ikke reelle ventelister og i verste fall risikerer man å bli stående å vente resten av livet. Det er trist og svært uheldig at pasienter ikke varsles om dette, sier Søraas.

Helsedirektoratet bekrefter at pasientene på venteliste ikke varsles når en liste låses, men understreker at informasjonen er tilgjengelig for pasientene til enhver tid.

– Det er riktig at innbyggere ikke varsles når en fastlegeliste og venteliste låses. De får et brev i de tilfellene der ventelisten slettes. De som er på en venteliste vil til enhver tid kunne se hvor de er i køen ved å logge seg på Helsenorge eller kontakte veiledningstelefonen. De som står på venteliste vil også motta en melding hver tredje måned med en påminnelse om at de står på venteliste, og de har alltid anledning til å velge en annen venteliste, forklarer avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, og legger til:

– Vi vurderer behovet for varsling eller andre tiltak utover dette.

Styres av kommunene

Helsedirektoratet forklarer at systemet for ventelister styres av Helfo.

– Helfo administrerer fastlegeordningen, og bruker et system som eies og forvaltes av Helsedirektoratet. Det er dette systemet som styrer all visning og handlinger for å bytte fastlege på Helsenorge.no, herunder å bytte og sette seg på venteliste.

Når en liste låses, tas den avgjørelsen som regel kommunalt.

– Låsing og opplåsing av fastlegelisten gjøres manuelt av Helfo etter beskjed fra kommunene. I begge tilfeller kan ikke nye komme på fastlegelisten, unntatt de som har rett til dette i henhold til forskrift. Når en liste låses, låses også muligheten til å sette seg på venteliste, forklarer Mathisen.

Han tror årsaken til at flere og flere leger velger å låse listene sine, er at arbeidsmengdene blir for store.

– Vi tror dette skyldes kapasitetsutfordringene hos fastlegene. Fastlegelisten lukkes automatisk når maks-antallet reduseres og det er for mange på listen. Men kommunene må også be Helfo om å låse fastlegelisten for å hindre at flere setter seg på venteliste, avslutter Mathisen.