Tusenvis får skattepengesjokk

Foto: Larsen, Håkon Mosvold (SCANPIX)

Kemneren trekker tilbake skattepenger. Sjekk om du blir rammet.

11.06.10 13:02

Tusenvis av nordmenn gleder seg til skattepengene kommer. Ifølge Skatteetaten kan 2,3 millioner nordmenn se fram til i snitt 10.000 kroner tilbake på skatten i løpet av de to neste ukene.

Men gleden blir kortvarig for mange. For har du ikke rent mel i posen, tar skatteoppkreveren skattepengene dine.

- Har du gjeld til kommunen i form av ubetalte kommunale tjenester og avgifter, restskatt fra tidligere år eller andre former for offentlig gjeld kan skatteoppkreveren trekke fra dette før utbetaling, opplyser informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet til NA24.

Vil motregne 3,5 milliarder kroner
Og at det ikke bare er noe de kan, men faktisk gjør. Hør bare her:

- Vi har sendt ut forhåndsvarsel om skattemotregning til om lag 51.000 personer. Samlet gjeld i sakene som forsøkes motregnet er på hele 3,5 milliarder kroner. Størstedelen er knyttet til manglende betaling av barnebidrag, sier direktør for Nav Kontroll og innkreving Magne Fladby til NA24.

Han presiserer at kravet foreløpig er å regne som et forhåndsvarsel.

- Resultatet av motregningen blir ikke klart før skatteoppgjøret er ferdig i månedsskiftet juni/juli.

Fikk tilbake 120 millioner i 2009
I 2009 sende NAV Innkreving krav om motregning til 50.000 personer.

- 15.000 av disse hadde penger til gode på skatten og vi fikk tilbake 120 millioner kroner, opplyser Fladby.

Barnebidrag, feilutbetalinger, trygdesvindel og veiavgift
Av NAVs 51.000 varsler i år gjelder 36.000 (2.9 milliarder kroner) manglende betaling av barnebidrag. 15.000 varsler (626 millioner kroner) gjelder andre krav som feilutbetalingssaker og trygdesvindel.

Statens innkrevingssentral (SI) ligger heller ikke på latsiden når det gjelder å motregne krav mot dem som får igjen penger på skatten.

- Vi har sendt ut 13.048 varsler til folk som skylder penger til staten. Skatteyterne som mottar brev fra oss har til sammen 46.500 ubetalte krav mot seg, sier informasjonssjef i SI Tore Bratt til NA24.

En majoritet av kravene kan knyttes til ubetalt veiavgift.

Får sjokk
- Mange får seg et lite sjokk når de ser at alle, eller deler av skattepengene inndras, medgir økonomisjef Grethe Losnegaard ved Bergen Kemnerkontor overfor NA24.

Hun har foreløpig ikke tall på hvor mange skatteytere i Bergen det gjelder.

- Vi får ligningstallene fra Skattedirektoratet i løpet av helgen. Alt skjer elektronisk og det er først i etterkant av skatteoppgjøret at vi ser hvor mange som har fått trekk i skattepengene, sier hun.

Alle blir sjekket
Rundt om i landet er det til sammen 400 kemnerkontorer som kontrollerer skatteytere i de ulike skatteregionene.

- Alle skatteytere blir sjekket om de har gjeld som det skal trekkes for, sier informasjonssjef Lise Halvorsen i Skatteetaten.

Dette kan inndras
Lurer du på om dine skattepenger kan bli inndratt? Svaret finner vi i skattebetalingslovens kapittel 13:

Der kommer det fram at skattepengene kan gå til å dekke manglende betaling av:

* Skatte- og avgiftskrav
* Arveavgift
* Merverdiavgift
* Eiendomsskatt
* Avfallsgebyr
* Feieavgift
* Vann- og kloakkavgift
* Parkeringsgebyr og piggdekkgebyr
* Skyldig underholdsbidrag
* Feilutbetalt stønad etter arbeidsmarkedsloven
* Feilutbetalte trygdeytelser

Klageadgang
- Det vil framgå av skatteoppgjøret til den enkelte om de er blitt trukket, og pengene står urørt til eventuelle klager er avgjort. De som blir trukket i skattepengene har fire ukers klagefrist, sier Fladby.

Skatteytere får muligheten til å gjøre opp for seg før skattemotregningen gjennomføres.

- En eventuell klage etter motregning sendes til NAV Innkreving, 9917 Kirkenes. Personer som mottar skatteoppgjøret i oktober og som har gjeld til Nav, kan bli motregnet til høsten, opplyser sjefen for Nav Kontroll og innkreving.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.