I november settes bomstasjonene rundt Fredrikstad i drift.

De nye bomstasjonene følger i stor grad en naturlig avgrensning rundt byens to elver og havna. Det som defineres som sentrum er innenfor bomringen - mens områdene øst, sør og vest må passere bomringen for å komme inn til sentrum.

Les også: Kommune fjerner bomringen og gir gratis parkering

Må passere bomringen for å komme på butikken

Men plasseringen av den ene bomstasjonen i nord - på folkemunne kalt bomstasjon 5 - har fått innbyggerne i et enormt boligfelt nord i byen til å se rødt: Lokalsamfunnet Ambjørnrød med rundt 3000 innbyggere har havnet rett utenfor bomstasjonen.

Det spesielle med Ambjørnrød er at de ikke har noen butikker. Beboerne blir dermed nødt til å passere bomringen for nesten alt. Fra november vil det koste drøyt 30 kroner.

- Ambjørnrød har ikke noen tilbud, ikke dagligvare, ikke tannlege, ikke post, ikke bank - ingenting, sier beboer Ragnar Christiansen til Nettavisen

Samtidig sperres ungdomsskolen rett nord for bomringen av fra områdene sør for skolen. Innbyggerne i området ønsker derfor at bomstasjonen skal plasseres lenger nord slik at de kommer innenfor bomringen.

Les også: Byrådet i Oslo ville ha 80 kroner per bompassering i rushtiden

Vil ikke flytte bomstasjonen

Plasseringen av bomstasjonen er derimot ikke tilfeldig. Ifølge prosjektleder Charlotte Iversen i Bypakke Nedre Glomma ville en flytting av bomstasjonen rett og slett fjerne hele hensikten med bypakken:

«For Fredrikstads del så vil en endring av bomplasseringen medføre en reduksjon i finansieringspotensialet med 180 millioner kroner. Det ser ikke ut til å være noen positive konsekvenser ved å flytte bomstasjonen i Fredrikstad, dersom man vurderer det opp mot målene i Bypakke Nedre Glomma», heter det i innstillingen fra prosjektlederen til kommunen, har Fredriksstad Blad tidligere skrevet.

Kommunen har stilt seg bak dette, og plasseringen er senere godkjent i Stortinget. Saken er derfor nå utenfor noen lokalpolitikeres kontroll.

- Vi beklager at politikerne i Fredrikstad ikke har hatt ryggrad nok til å fatte nødvendige vedtak og stå på for egne innbyggere, sier Christiansen.

Skulle hastelage ny butikk

For å begrense konsekvensene for innbyggerne på Ambjørnrød har det derfor blitt jobbet på høygir med å få etablert en ny Kiwi-butikk i området. Målet var å få på plass lokalet før bomstasjonene ble satt i drift. I sommer ble det derimot klart at butikken tidligst kan stå klar ett år etter at bomstasjonene er satt i drift.

- Det har dukket opp momenter som gjør at butikkåpningen måtte utsettes ytterligere. Dette er utenfor Kiwis kontroll og påvirkning, vår målsetting er og har vært å åpne så raskt det er mulig, men beklageligvis har det blitt ytterligere forsinkelser, fortalte regionsjef Ole Jørgen Kjellberg til Fredriksstad Blad.

Statsråden tok grep i en annen sak

Ambjørnrød-beboer Ragnar Christiansen har stått i spissen for kampen for å flytte den nye bomstasjonen, og han forteller til Nettavisen at han mandag fikk håp om at noe kunne skje:

Samferdselsminister Jon Georg Dale godkjente denne uken flytting av en ny bomstasjon utenfor Kongsberg, slik at innbyggerne på Meheia ikke skulle avskjæres fra butikken og idrettsbanen. De sto i fare for å måtte betale for finansiering av en vei de ikke benyttet, for å komme seg til butikken.

- Nå håper jeg Samferdselsministeren også griper inn i Fredrikstad. Jeg håper han er såpass tilhenger av rettferdighet og likebehandling at han griper inn på eget initiativ, sier Christiansen til Nettavisen.

- Poenget med en bomring er vel at folk skal kjøre mindre bil og at noen må betale. Hvorfor er dette verre for dere enn alle andre?

- Vi har ingenting imot at det kommer en bom, men det må skje først når Ambjørnrød har et minimum av nødvendige tilbud utenfor bommen. Vi har ikke noen tilbud, og da blir det urimelig. De som rammes sterkest er pensjonister og småbarnsforeldre som er fullstendig avhengig av å passere den bommen, sier Christiansen.

Nettavisen har stilt spørsmål til Samferdselsdepartementet om hva de tenker om saken, men har ikke umiddelbart fått svar.