Tustna-laks siver fortsatt inn

Foto: Terje Marøy (Scanpix)

Prøver fra elver på Nordmøre viser at oppdrettslaks fortsatt siver inn i store mengder etter Marine Harvest-havariet i fjor høst.

23.11.06 10:19

Skjellprøver tatt under stamlaks-fisket i flere elver på Nordmøre, viser massivt innsig av oppdrettslaks.

I enkelte elver er to av tre laks nå oppdrettsfisk, noe som ifølge forskerne er milevidt hinsides tålegrensa for genetisk påvirkning.

I Toåa og Driva var det henholdsvis 66 og 60 prosent oppdrettslaks i fangstene under høstens stamlaksfiske.

Også i Surna er omtrent halvparten oppdrettsfisk, mens Eira, som ligger lenger unna Tustna der Marine Harvest-havariet skjedde, nøyer seg med «snaue» 17 prosent innslag av oppdrettsfisk.

Påvirker laksens gener
Ifølge «Miljøstatus i Norge» påvirker rømming av oppdrettslaks villaksen negativt, noe som er godt dokumentert i flere vitenskapelige undersøkelser og utredninger. Virkningene kan være av både genetisk, økologisk og smittemessig art:

«I 2005 utgjorde rømt oppdrettslaks 23 prosent av laksefangstene på kysten, 21 prosent av fangstene i fjordene, 6 prosent av elvefangsten og 13 prosent av gytebestanden. Dette ansees å være langt over tålegrensene for når det gjelder genetisk påvirkning», heter det i Miljøstatus i Norge.

NJFF har engasjert seg sterkt i arbeidet for å bevare villaksen, særlig i forbindelse med at regjeringa er i ferd med å legge siste hånd på verket i arbeidet med en villaks-proposisjon.

På NJFFs landsmøte på Hafjell nylig ble det vedtatt et krav om at lakserømming må kriminaliseres, og landsmøtet samlet seg om en resolusjon på ti punkter.

Se data fra skjellkontrollene
Tallene som viser hvor mye oppdrettsfisk det er i elvene er fra stamlaksefisket. Dette er fiske av villaks som skal i genbank og/eller til klekkeri for produksjon av yngel som skal settes ut som kompensasjon for elvereguleringer.

Datamaterialet er fra Veso, mens utregninga er utført av NJFF Møre & Romsdal. Her kan du se tabeller for skjellprøvene fra hver enkelt elv:

Skjellkontroll Toåa
Skjellkontroll Driva
Skjellkontroll Surna
Skjellkontroll Eira
Skjellkontroll Bjerkreimselva

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.