TV 2 ble onsdag felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 2.2, 3.3 og 3.9 om henholdsvis å beskytte den journalistiske troverdigheten og integriteten, om å klargjøre premissene, og om å opptre hensynsfullt i møte med kilder, i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

PFU er pressens egen selvdømmeordning for dem som mener seg utsatt for presseetiske overtramp.

Kanalen ble klaget inn for utvalget av Eirik Furuseth. Bakgrunnen for Furuseths klage var meldinger Furuseth hadde fått på Facebook fra den mangeårige utenrikskorrespondent i TV 2, Fredrik Græsvik, som han mener var truende og trakasserende.

Meldingene kom kort tid etter at Furuseth hadde postet et kritisk innlegg om TV 2s dekning av skytingen utenfor Oslo-pubene London pub og Per på hjørnet i juni. Furuseth mente at Solbrække og TV 2 ikke omtalte Arfan Bhattis forhold til Matapour, på grunn av Solbrække og Bhattis tidligere forhold

I meldingen kom Græsvik med udokumenterte påstander mot Furuseth, og henviste til hans arbeidsgiver, og idrettslaget han er medlem av. Græsvik skrev:

«Tenkte det er interessant å lage en sak på hva Njård og Finansco synes om dine ytringer om skeive og muslimet på en konto der du lenker til disse to. Har allerede sendt forespørsel til de ovennevnte. Vil du la deg intervjue om dette? (Du har allerede ytret deg offentlig, så det er i utgangspunktet uaktuelt med et intervju», skrev Græsvik.

Furuseth har flere ganger uttalt seg kritisk om episoden overfor Nettavisen. Både TV 2 og Græsvik selv har i etterkant beklaget episoden. Hele klagen kan du lese her.

– Ikke en pen sak

Mange av PFUs medlemmer deltok engasjert i behandlingen av denne klagen.

Blant dem som deltok i diskusjonen, var PFU-medlem Ingrid Rosendorf Joys.

– Jeg syns rett og slett det er en stygg sak, sa Rosendorf Joys og mente også at episoden rokket ved troverdigheten til både TV 2 og journalistikken i sin helhet.

Joys hadde også forståelse for at saken opplevdes som ubehagelig for klager, Eirik Furuseth.

– Det er ikke noen tvil om at det oppleves som å få en forespørsel fra en journalist som jobber et sted, og at det var en ubehagelig melding å få med halvkvedede viser i Messenger-feeden, er ikke vanskelig å skjønne.

PFU-medlem Nina Fjeldheim var på sin side ikke i tvil om at meldingene fra Græsvik måtte tolkes å være i journalistisk sammenheng.

– Det er jo et journalistisk produkt. Det er nesten umulig å forstå det på noen annen måte.

.


– Setter journalistikken i en vanskelig situasjon

PFU-medlem og Aftenposten-journalist Gunnar Kagge var klar i sin tale, og mente at TV 2 og Græsvik burde felles på flere punkter.

Underveis i behandlingen, tok han for seg hvordan han mente Græsviks handlinger strider mot flere punkter i Vær varsom-plakaten, pressens etiske retningslinjer.

– Når det gjelder punkt 2.2, er det i mitt hode ikke tvil om at han setter journalistikken og sitt eget medium en vanskelig situasjon, og svekker det som har med integritet og troverdighet å gjøre, sa Kagge.

Og fortsatte:

– På punkt 3.3 ser vi totalt fravær av å klargjøre premissene. I chatten ser vi at klager gang på gang spør om hva dette er for noe, og ikke får noe svar, bare dulgte trusler

Tar selvkritikk

I TV 2s tilsvar til Furuseths PFU-klage stiller kanalen spørsmål ved hvorvidt PFU bør behandle den innsendte klagen.

De legger vekt på at TV 2 har beklaget Græsviks handlinger, og at dette ikke var initiert av kanalen. skriver:

«Utvalget må ta stilling til om det klagen retter seg mot er innenfor det PFU skal behandle og om man kan (eller ikke kan) felle TV 2 alene fordi den aktuelle personen har et ansettelsesforhold til eller er kjent som TV 2-ansatt. TV 2 har naturligvis også utenfor PFUs område, et ansvar for å håndtere dette, både som arbeidsgiver og selskap.»

Kanalen mener det ville være brudd på pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, dersom Græsvik hadde handlet i regi av TV 2.

De mener de ville ha brutt punkt 3.3 om å klargjøre premissene i kontakt med kilder, og punkt 3.9 om at man skal opptre hensynsfullt i møte med kilder.

Samtidig mener de også at Græsviks framferd svekker den redaksjonelle troverdigheten, integriteten og uavhengigheten, som det i Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 er omtalt at man skal verne om.

«TV 2 mener at behandlingen ville utgjøre brudd på Vær Varsom-plakatens 3.3 og 3.9, dersom den var blitt gjort initiert av, under regulær styring fra eller i arbeid for, TV 2s redaksjon. Også den troverdighet som 2.2. er satt opp for å verne er svekket», skriver de.

I tilsvaret til klagen, gjentar også TV 2 sin beklagelse overfor Furuseth.