Tidligere TV 2-topp, Rune Indrøy, sperret opp øynene da han ble gjort kjent med hvilke personer som ble rammet av nedbemanningen i TV 2 i januar i år. Han har ikke snakket offentlig om dette før, men deler nå sin umiddelbare vantro med Nettavisen:

- Kan det virkelig være sant, var det første Rune Indrøy tenkte da.

Den tidligere kommunikasjonsdirektøren i kanalen tok sporenstreks kontakt med TV 2-sjef Olav T. Sandnes, for å utdype hvorfor han reagerte så kraftig på spesielt én av personene som hadde fått beskjed om at vedkommende var overtallig.

- Jeg tenkte at Sandnes umulig kunne kjenne til den ansattes forhistorie, sier Indrøy til Nettavisen.

Les også: Filmregissør vil navngi mistenkte for trakassering og overgrep

Grov trakassering i TV 2

Forhistorien Indrøy sikter til, handler om tilfellene av seksuell trakassering som har foregått i TV 2, og som har blitt kjent de siste dagene.

Flere ansatte mistet jobben som direkte konsekvens av trakassering av kolleger, men én ansatt fikk beholde jobben i over ett år etter at det ble varslet om tilfeller av grov seksuell trakassering.

Mannen måtte forlate TV 2 først etter at den fornærmede ansatte varslet daværende kommunikasjonsjef Indrøy, som ikke var den ansattes nærmeste leder.

- Da den ansatte kom til meg reagerte jeg veldig sterkt. Jeg hadde en lang samtale med vedkommende, og skrev umiddelbart en rapport med mine anbefalinger og konklusjoner. Sammen med TV 2-sjef Alf Hildrum, ble situasjonen håndtert, sier Indrøy, som også reagerer kraftig på at det tok så lang tid før saken ble løst.

- Reagerte veldig sterkt

Indrøy har tidligere uttalt til VG at han mener sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, gir en «delvis løgnaktig fremstilling» av hva han visste og ikke visste om trakasseringsanklagene mot personen som først mistet jobben over et år etter varslingen. Det var Jansen Hagen som var den fornærmede ansatte, som nå er nedmannet, sin nærmeste leder.

Jansen Hagen har sagt at han fikk informasjonen «stykkvis og delt over mer enn et år», men Indrøy mener det ikke stemmer.

- Hagen fikk akkurat den samme informasjonen som jeg fikk over ett år senere, og han fikk den i flere runder. Da den ansatte kom til meg reagerte jeg veldig sterkt. Jeg hadde en lang samtale med vedkommende, og skrev umiddelbart en rapport med mine anbefalinger og konklusjoner. Sammen med TV 2-sjef Alf Hildrum, ble situasjonen håndtert, sier Indrøy til Nettavisen.

Les egen sak: Tidligere TV 2-topp: - Delvis løgnaktig fra Hagen

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, har bekreftet at han satt på informasjon om seksuell trakassering av en ansatt, men sier at grunnen til at det tok så lang tid før dette fikk konsekvenser, var at Jansen Hagen ikke kjente alle detaljene i saken.

– Jeg står ved min uforbeholdne unnskyldning til medarbeiderne som led overlast i denne perioden. Det er helt korrekt at jeg hadde nok informasjon til å handle tidligere enn jeg gjorde i én av sakene vi dessverre har hatt i TV 2. Det har gitt konsekvenser for andre mennesker som kunne vært unngått, sa Jansen Hagen til VG torsdag.

- Jeg gjorde en feil

Han har ikke ønsket å svare på spørsmål fra Nettavisen i denne saken, men har henvist til TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand. Hennes tilsvar kommer nederst i saken.

Jansen Hagen har måttet tåle krass kritikk for hans manglende håndtering, og for å ha ledet en avdeling med mye ukultur i TV 2. Han har imidlertid fått full støtte av TV 2-ledelsen etter de siste dagers avsløringer, og ble ikke mindre enn klappet inn på et allmøte denne uken.

Fredag ettermiddag møtte han til #metoo-debatt i aktualitetsprogrammet Underhuset på TV 2, der han blant annet møtte Lisa Tønne til debatt.

- Jeg er ganske streng på akkurat det. Jeg mener jo at du burde gått fra din jobb når noe sånt skjer, sa Tønne til Jansen Hagen i programmet, hvor sportsredaktøren bekreftet at han har vurdert sin stilling.

- Der gjorde jeg en feil, og det er jeg veldig, veldig innstilt på å gjøre rett i fortsettelsen, var noe av det Jansen Hagen svarte med fredag.

Les hele saken her: Lisa Tønne langet ut mot TV-redaktør

- Visste saken aldri ville havne i retten

En tid etter trakasseringsskandalen var den ansatte i TV 2 som hadde blitt utsatt for den grove seksuelle trakasseringen, altså i ferd med å miste jobben på grunn av nedbemanning. Vedkommende snakket med Indrøy, og Indrøy tok så på eget initiatv kontakt med sin tidligere arbeidsgiver, ved TV-sjef Olav T. Sandnes.

- Sandnes ringte meg nesten umiddelbart. Jeg vet ikke hva han visste og ikke visste på forhånd, men jeg fortalte ham forhistorien og sa at jeg mente dette burde vurderes en gang til, forteller Indrøy.

Sandnes skal så ha takket for samtalen, og Indrøy sier han ikke hørte noe mer fra TV 2 etter dette.

- Etter min oppfatning var det nær sagt et selvskudd å sparke vedkommende i nedbemanningsprosessen, sier Indrøy.

Indrøy, som var i TV 2 i over 20 år, forteller at han i stedet ble kontaktet av advokaten til den ansatte. Advokaten opplyste overfor Indrøy at TV 2 fortsatt sto på sitt. Advokaten ønsket å ta saken til Arbeidsretten og ville stevne Indrøy som vitne.

- Jeg takket ja innen et par sekunder. Jeg visste med en gang at saken aldri ville havne i Arbeidsretten fordi den aldri ville tålt dagens lys, sier Indrøy til Nettavisen.

Les også: UiO-rapport: Flere har sluttet etter trakassering

- Kjøpte seg ut med mer penger

Indrøy ønsket å være så ryddig som mulig, og kontaktet igjen TV 2-sjef Sandnes, og fortalte ham at han trolig ville bli stevnet som vitne om den nevnte saken kom til Arbeidsretten.

- Da hørte jeg aldri mer fra TV 2, sier Indrøy, som har sin egen teori om hva som ble resultatet:

- Så skjedde det jeg visste ville skje, nemlig at de kjøpte seg ut av dette med mer penger på bordet, sier Indrøy.

Nettavisen har vært i kontakt med den ansatte, som ikke ønsker å kommentere saken, utover at vedkommende ønsket at denne saken ikke skulle publiseres.

Det er inngått et forlik mellom TV 2 og den tidligere ansatte, altså uten at saken ble tatt for retten.

Dette svarer TV 2

Nettavisen har vært i direkte kontakt med konsernsjef og sjefredaktør Olav T. Sandnes, samt sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, for å svare på kritikken fra Indrøy og komme med kommentarer til denne saken.

De velger i stedet å svare gjennom TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand.

Hun sier følgende til Nettavisen:

- Siden vi aktivt ønsker å senke terskelen og oppfordrer alle til å melde fra om både gamle og eventuelt nye saker, er det naturlig at det kommer mange henvendelser fra media. Av hensyn til de personene det gjelder og ikke minst arbeidslivets lover og regler, kan vi ikke snakke om enkeltsaker og personalsaker. Selv om disse sakene og det som skjer nå har en helt spesiell ramme, kan vi rett og slett ikke hoppe bukk over spillereglene.

- På generelt grunnlag kan jeg si at den nedbemanningen som TV 2 gjennomførte i fjor, ble gjennomført i tråd med de lover og regler vi skal følge i slike saker. Det vil si at både kompetanse, ansiennitet og eventuelle sosiale forhold, inngikk i totalvurderingen av hvem som var overtallige.

- Et eventuelt varsel om kritikkverdige forhold vil selvfølgelig ikke spille negativt inn i en slik vurdering, sier Willand, og avslutter:

- Rune Indrøy har siden høsten 2015 jobbet ved Universitetet i Bergen. Han har naturligvis ikke tilstrekkelig kjennskap eller forutsetninger for å uttale seg om interne forhold og vurderinger i TV 2, spesielt i slike saker.

Les: TV 2 lot ansatt fortsette etter sextrakassering