Gå til sidens hovedinnhold

Tvangsdopet og hjemsendt

Norsk politi tvangsdoper utlendinger som skal utvises fra landet.

Utviste personer som motsetter seg hjemsendelse har flere ganger så sterkt medisinert at de ikke har kommet seg på hjemsendelsesflyet for egen maskin.

– De har blitt kraftig «justert», og satt helt ut. De blir sløve og mister motet. Ved utreise hører de på oss og følger med, sier en av de ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) til VG Nett.

Rapporter avisen har fått tilgang til beskriver blant annet at en småbarnsmor skal ha blitt så neddopet at hun ikke var i stand til å slik at følgepersonalet måtte ta seg av kvinnens barn.

Ansatte i PU mener det har utviklet seg en ukultur der sterke beroligende stoffer brukes for å unngå vanskelige situasjoner. Flere har uttrykt at neddopingen ikke har hjemmel i loven.

Toer hender
Lederen for PU, Ingrid Wirum, mener enheten hun leder ikke har noe ansvar for eventuell neddoping av folk som blir hjemsendt.

– Politiets utlendingsenhet medisinerer ingen. Alle medisinske vurderinger skjer i henhold til legens suverene ansvar. PU har ingen påvirkningsmulighet i forhold til den medisinske behandling som foreskrives, sier Wirum til avisen.

Og til tross for at PUs egne rapporter inneholder begreper som tvangsmidler og tvangsmedisinering nekter ledelsen for at dette kan regnes som tvang juridisk sett.

En av de som har vært kritisk til bruken av tvangsmedisinering er tidligere personalsjef og tillitsvalgt Bjørn Skuggevik. Han sier ledelsen i PU hele tiden har vært kjent med praksisen i enheten.

Ber om redegjørelse
– Dette er påstander vi tar alvorlig og vil komme til bunns i. Det kan finnes tilfeller der det er rom for tvangsmedisinering, men slikt er det strenge regler for, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Justis- og politidepartementet har onsdag gitt PU en frist på 14 dager til å levere en rapport hvor det redegjøres for hva slags praksis enheten har for bruk av medisiner.

I en pressemelding fra politiet legges det igjen vekt på at de har ingen innflytelse på legens vurdering om medisinering:

«I mange tilfeller blir uttransporteringer stoppet på grunn av vurderinger fra lege. Dette skjedde 14 ganger første halvår i fjor. Tvangsmedisinering er underlagt strenge regler, og utføres ikke av politiet. Det har heller ikke, i følge legene, vært utført i forbindelse med uttransporteringer. Nesten 3000 personer ble uttransportert i fjor. Noen av disse er under medisinsk behandling før uttransport og de blir naturligvis medisinert også når de er på reise. Dette er tilfelle i noen av sakene VG omtaler. I noen tilfeller får også personene med seg medisiner hjem», heter det fra Politiets utlendingsenhet.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken