Tvangsreturnerer 78 asylsøkere

Foto: (Scanpix)

Politiets utlendingsenhet tvangsreturnerer lørdag 78 personer til Serbia og Makedonia.

13.03.10 18:11

Samtlige har fått avslag på asylsøknadene. Uttransporteringen gjennomføres med et innleid fly, og er den største uttransporteringen i Politiets utlendingsenhets (PU) historie.

Det har den siste tiden ankommet et stort antall mennesker fra Serbia, Montenegro og Makedonia som har søkt om asyl i Norge. Noe av bakgrunnen for dette er trolig opphevelse av disse landenes visumplikt til Schengenlandene, skriver Politiets utlendingsenhet i en pressemelding.

- Utlendingsdirektoratet anser disse landene som trygge og de aller fleste får avslag på denne søknaden etter en hurtig saksbehandling hos Utlendingsdirektoratet (UDI), den såkalte 48-timersprosedyren, står det videre.

Les også: 4900 skal kastes ut

- Uten dramatikk
Politiets utlendingsenhet har ansvaret for å effektuere avslaget på asyl dersom søkeren ikke reiser hjem før utreisefristen er oversittet.

- Å uttransportere raskt umiddelbart etter vedtak, er mer humant fordi personene som uttransporteres, ennå ikke har slått røtter i Norge, sier sjef for PU, Ingrid Wirum, som selv er med på flyet.

Wirum har tro på at denne raske effektueringen vil ha stor forebyggende effekt, og vil gi et viktig signal til borgere i disse landene om at de ikke vil bli innvilget opphold i Norge.

Pågripelsene foregikk stille og rolig uten noen form for dramatikk. Aksjonen ble gjennomført med et stort antall politifolk fra en rekke politidistrikt, opplyses det videre.

- Dette er et flott eksempel på hvor godt politiet samarbeider på tvers av distriktene, sier Wirum.

- Det er viktig
Justisminister Knut Storberget er fornøyd med tvangsreturene.

- Regjeringen fører en human og rettferdig asylpolitikk for at de som trenger beskyttelse skal få det. Derfor er det så viktig at de som ikke fyller vilkårene for opphold drar hjem, uttaler justisminister Knut Storberget på departementets hjemmesider.

- Denne store uttransporteringen er en del av den satsingen regjeringen nå har iverksatt for å returnere flere som ikke har tillatelse til opphold i Norge. Raskere saksbehandling og effektiv retur er viktige årsaker til den reduksjon vi nå ser i asylankomstene. Bare slik kan vi også skape mer humanitet både for de som får bli i Norge og for dem som må starte på nytt i hjemlandet, sier justisministeren.

Les også: 3000 tvangssendt ut av Norge

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.