Gå til sidens hovedinnhold

- Tvangssend kriminell ungdom ut av Oslo

Slik vil Frp-politiker bekjempe ransbølgen.

Ifølge politiet er det særlig unge personer som står bak de mange ranene i Oslo.

Frp-politiker Aina Stenersen mener vi nå må tenke nytt, og foreslår at barnevernet kobles inn for å tvangssende kriminelle ungdommer ut av hovedstaden.

- De må tvangssendes ut av Oslo til andre institusjoner. På den måten spres de vekk fra sitt gamle miljø, sier Stenersen til Nettavisen.

På denne måten mener hun at den kriminelle løpebanen kan stoppes.

- Jeg mener det kan være et viktig bidrag fordi det kan hjelpe unge ut av et kriminelt miljø. Det vi ofte ser er at det er vanskelig å bryte med de kriminelle vennene man har, og at de ranene de nå gjør, fører til alvorligere kriminalitet senere, sier hun.

Hva mener du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet!

- Ingen menneskerett å bo i Oslo
Stenersen, som er bystyremedlem for Frp i Oslo, ønsker også med forslaget å roper et varsku til de unge lovbryterne.

- Er man kriminell må man ikke tro at samfunnsstraff er den eneste straffen, sier hun, og påpeker:

- Det er ingen menneskerett å bo i Oslo.

Hun sier at mange av gjerningspersonene har utenlandsk statsborgerskap, men at forslaget hennes gjelder norske statsborgere.

- Disse skal det settes i gang en prosess for å få utvist så fort som mulig av landet, vektlegger hun

Stenersen har også tidligere kommet med kontroversielle forslag for å bekjempe ungdomskriminalitet.

Da hun i 2010 var sentralstyremedlem i FpU, sa hun til Nettavisen at den kriminelle lavalderen må senkes fra 15 til 14 år.

- Vi ser mange tilfeller i dag på at unge kriminelle ikke blir godt nok ivaretatt. De blir kasteballer mellom politi og barnevern, som ikke har nok ressurser, sa Stenersen, som også er 2. vara til Stortinget.

- Også for de over 18 år
- Men hvordan skal tvangsutsendelsene foregå i praksis?

- I praksis tror jeg det er viktig å diskutere ulike løsninger sammen med barnevernet, og så ser jeg for meg at man for eksempel kunne samarbeide med forskjellige institusjoner rundt om i landet for å spre dem rundt der, sier Stenersen.

Hun ser også for seg at de over 18 år som blir dømt, som en del av straffen kan bli sendt oppfølging ved en institusjon utenfor Oslo.

- Da jeg vokste opp var det noen som ble plassert hos barnevernet utenfor Oslo, og det hjalp dem. Så jeg mener det er verdt å diskutere, sier Frp-politikeren, som nå skal ta forslaget opp i bystyret i Oslo.

- Er ikke løst over natten
Hun roser samtidig Frps justisminister Anders Anundsen. Hun mener han har tatt tak i ransbølgen på en bra måte.

- Politiet setter inn ekstra ressurser, med mer synlig politi, og den generelle innsatsen mot både ranerne og helerne styrkes, sier hun.

- Du sier ikke dette bare fordi det er en av dine som sitter ved makten?

- Jeg gjør ikke det. Jeg synes justisministeren har vært veldig på banen, og har vist en veldig oppriktig interesse for situasjonen i Oslo, sier Stenersen.

Hun vektlegger samtidig at ransproblemet ikke vil løses over natten.

- Vi må også jobbe langsiktig. Samtidig skal vi huske at kriminalitetsutviklingen i Oslo på mange andre områder er positiv. Neste år innfører vi også en egen ungdomsstraff for lovbrytere mellom 15 og 18 år, der fengselets fysiske kontroll erstattes med streng sosial kontroll og tett oppfølging, sier hun.

Bør unge lovbrytere tvangssendes ut av Oslo? Si din mening i kommentarfeltet!

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg