Innen fredag 10. juli vil kartet være oppdatert over hvilke land i EØS- og Schengen-området som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Da blir det klart hvilke land nordmenn kan reise til uten å pådra seg karantene, og land som Norge 15. juli åpner for turister fra.

For reiselivsbedriftene er det avgjørende at det åpnes for turister fra kontinentet i både juli og særlig i august, som er sommerferiemåneden i Europa, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Land med om lag samme smitte som Norden, med unntak av Sverige, forventer vi at det åpnes for, sier hun til NTB.

I sommer har mange nordmenn dratt på ferie i eget land, men mange bor på campingplasser og små hoteller, og byhotellene har fått lite drahjelp. I tillegg fyker den norske fellesferien av gårde i full fart.

Tyskland-krav

Særlig viktig for reiselivsbedriftene er det at regjeringen åpner for reisende fra Tyskland. Tyskerne utgjør tradisjonelt en stor andel av turistene i Norge.

Krohn Devold mener også at Tyskland, som helseminister Bent Høie (H) for to uker siden sa at var å anse som «grønt», peker seg ut med omtrent de samme tallene som Danmark har. Samtidig er reiselivsdirektøren opptatt av at det ikke skal åpnes for reisende til og fra land med mye smitte i samfunnet.

– Vi tror det er en langsiktig fordel for Norge å være et land med lite smitte. Pandemien er ikke over med denne sommeren, og å være et rent og tilnærmet smittefritt land er en god ting å profilere seg med utover høsten, sier hun.

Virke forventer åpning

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er opptatt av at det åpnes så mye som mulig, men at smittesituasjonen i landene som det åpnes for, må være forsvarlig.

Han mener at en Tyskland-åpning vil være viktig for norsk reiseliv, men at også en åpning for Hellas og andre land i Sør-Europa vil være kjærkomment.

– Vi har forventninger om at det blir en åpning, men det er krevende at disse reiserådene oppdateres hver 14. dag, sier han.

Virke opplever at smittesituasjonen i Europa kanskje er mer uforutsigbar nå enn tidligere i sommer. Det kan være utfordrende for både reiselivsbedrifter og turister, men for mange reiselivsbedrifter er sesongen uansett allerede kjørt, ifølge Virke-sjefen.

Trykk hos forsikringsselskapene

For å vurdere smittesituasjonen i de ulike europeiske landene bruker Folkehelseinstituttet tre typer kriterier i tillegg til en helhetsvurdering. Reisekartet blir oppdatert hver 14. dag.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring håper at eventuelle endringer vil skje i et overkommelig tempo når Folkehelseinstituttet oppdaterer kartet.

– Det som kan være en utfordring, er dersom disse grønne lysene blir røde, sier han.

Handeland trekker fram at det ennå er uklart hva som skjer dersom man har bestilt en to ukers ferie til et land som «skifter farge» midt i ferien. Han understreker samtidig at forsikringsselskapet fortsatt vil forholde seg til myndighetenes råd og anbefalinger.

SAS gjenåpner ruter

Etter flere måneder i hjemlandet er mange nordmenn sultne på utenlandstur, og flyselskapene har gjenåpnet flere ruter. Siden midten av juni har SAS nesten doblet kapasiteten til 30 fly i drift, og ytterligere 15 fly vil bli satt i drift i juli.

Når reiserådene blir oppdatert, følger trolig etterspørselen etter, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

– Vi har en beredskap til å øke kapasiteten relativt raskt. Når vi ser hvilke land det åpnes for, så vil vi respondere. Vi har allerede satt opp en del ruter og har sannsynligvis dekket markedet for de landene som kommer, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian sier at eventuelle endringer i flyselskapets ruteprogram vil avhenge av etterspørsel, myndighetenes reiseråd og innreiserestriksjoner, men at interessen er økende.

(©NTB)