Oppløsningen av EU innen 2040 forårsaket av trusler som russisk aggresjon og Brexit, er ett av scenarioene det tyske forsvarsdepartementet har sett for seg, skriver Der Spiegel, som har fått tilgang til lekkede dokumenter.

Tiår med usikkerhet kan forårsake EUs oppløsning, som igjen kan føre til flere konfrontasjoner på kontinentet, ifølge den 120 sider lange analysen, som heter «Strategisk Perspektiv 2040».

«Forsvarsdepartementets hemmelige papirer er bemerkelsesverdig på alle måter,» skriver Der Spiegel.

«I skarpe ordelag beskriver et offisielt statlig dokument et mulig sammenbrudd av EU med potensielle uberegnelige konsekvenser for tysk sikkerhet.»

To av scenarioene tegner et optimistisk fremtidsbilde, ett av scenarioene tar utgangspunkt i en mer eller mindre uforandret tilstand, mens to av scenarioene advarer om økt nasjonalisme og ekstremisme som kan føre til at internasjonale avtaler og samarbeid bryter sammen, skriver avisen.

- At dette dokumentet i det hele tatt eksisterer, er et tegn på økt spenning i det globale systemet, skriver The Guardians skribent, Paul Mason, som er ekspert på økonomi og sosial rett.

«EU i oppløsning»
I det sjette og mest pessimistiske scenarioet, «EU i oppløsning», tas det utgangspunkt i at flere land følger etter Storbritannia og melder seg ut av unionen.

Det spås også at flere EU-medlemsland vil bevege seg i retning av en russisk politisk modell.

Det tyske forsvarsdepartementet spår også at Europa har «mistet sin globale konkuranseevne på mange områder».

«Den tiltagende uroligheten, en periodevis kaotisk og konfliktfull verden har drastisk endret det sikkerhetspolitiske miljøet for Tyskland og Europa,» lyder det dystre fremtidsscenarioet.

En talsperson for det tyske forsvarsdepartementet uttalte søndag at «Strategisk Perspektiv 2040» består av «robuste spådommer», men avsto fra å kommentere innholdet i det konfidensielle dokumentet, melder Reuters.

Det tyske departementet brukte to år å utarbeide fremtidsscenarioene, som ble i hovedsak skissert før president Donald Trump kom til makten. USAs relasjon til Europa blir ikke vektlagt i scenarioene.

Advarer om sammenbrudd
I de to optimistiske scenarioene for 2040, kalt «Globale Vesten» og «Fredlige store regioner», makter EU å fortsette den økonomiske veksten ved hjelp av tettere integrasjon.

Militære analytiskere advarte i analysen om sammenbrudd av det nasjonale samfunnet, som følge av en større tendens til at folk identifiserer seg utfra etniske, regionale og religiøse grupper.

De seks scenarioene:

1. Globale Vesten: Europa nyter framgang og sprer sin kultur og innflytelse.
2. Fredlige store regioner: EU vokser og integreres med utvidede handelskoblinger.
3. Status quo: Uforandret tilstand med solid tysk økonomi og fredlige naboer.
4 .Mangepolet konkurranse: Ekstremisme driver EU-medlemsland i en mer nasjonalistisk politisk retning.
5 .Vesten mot Østen: Flere østlige EU-medlemsland bryter med EU for å danne en egen blokk.
6 .EU i oppløsning: Tiår med ustabilitet forvitrer internasjonale avtaler og fører til flere konfrontasjoner for Tyskland.

Kilder: Der Spiegel, The Times, The Guardian, Reuters, Politico.