SOTRA (ba.no): Trond Pedersen (43) er kok forbannet på politiet. Årsaken er et bilinnbrudd han hadde 1. september 2012 ved et verksted på Straume på Sotra.

– Mens den sto her brøt en fyr seg inn i bilen. Han forsøkte å tjuvkoble bilen, men fikk det ikke til. Isteden knuste han dashbordet og stereoanlegget, knakk rattstammen og ødela tenningslåsen, forteller Pedersen til BA.

SKULLE VITNE I RETTSSAK

Tyven skal også ha tatt med seg en kostbar Armani-jakke, samt en ny bukse som lå i bilen.

– Jeg meldte fra til politiet, og hørte ikke noe mer før etter lang tid, forteller mannen.

I mai i år fikk han innkalling til hovedforhandling i Bergen tingrett. Her var han innkalt som vitne i straffesaken mot mannen. Rettssaken skulle starte 18. september i år, og vare i to dager.

SAKEN HENLAGT

I august kom kontrabeskjeden. Saken var henlagt. Politiet skrev: «De underrettes om at forholdet er henlagt fordi straffansvar ikke kan gjøres gjeldene på grunn av tvil om mistenktes strafferettslige tilregnelighet på gjerningstidspunktet».

Pedersen ble gis tre ukers klagefrist.

– KOKTE OVER

– Jeg gidder ikke klage. Hvis politiet ikke klarer å lese sin egen idioti, er det bedre at de leser om det i avisen, sier han.

Han sier han så rødt da han fikk det siste brevet.

– Det kokte i blodet på meg. Sånn som det er formulert så kan han her få gjøre hva som helst, og slippe unna straff. Her får en kriminell rett og slett et klapp på skulderen. Han får ingen straff for det han har gjort, mens vi vanlige arbeidere straffes hardt hvis vi for eksempel kjører uten bilbelte. Det er helt sykt, sier 43-åringen.

TAPTE PENGER

Bilen var ikke forsikret, og Andersen mener han sitter igjen med et tap på 50-60.000 kroner etter innbruddet.

– Jeg er ikke opptatt av pengene i denne saken. De er tapt. Men det er politiets flåsete håndtering av saken som gjør meg forbannet, sier han.

Det var jurist Liv Mette Karlsen som hadde saken. Hun har nå permisjon.

VURUDERT SOM SYK

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne sier saken er henlagt på bakgrunn av tiltaltes helsetilstand.

– Det er foretatt prejudisiell observasjon, en foreløpig psykiatrisk vurdering, som tilsier at mannen ikke kan straffes, sier Mevatne.

Mannen regnes dermed som for syk til å sitte i fengsel og for frisk til å bli tvangsinnlagt.

Han kan ikke si noe om når denne vurderingen ble gjort, men i utgangspunktet skal det gjøre like i etterkant av ugjerningen.

– Hvorfor saken ble satt opp, og nesten to år etter gjerningstidspunktet trukket, vet jeg ikke, sier Mevatne.

– IKKE FRIKORT

På generelt grunnlag kan det skje at samme mann utfører mer alvorlig kriminalitet, eller har gjentatte lovbrudd på rullebladet.

– Da vil politiet kreve full judisiell observasjon. Først da kan mannen få dom på tvungent psykisk helsevern. Vi kjører ikke full judisiell observasjon dersom straffen i seg selv eller straffeverdigheten er liten, sier politiadvokaten til BA.

– Betyr det at noen personer har frikort, og kan gjøre en rekke småkriminelle handlinger uten å bli straffet?

– Nei, det gjør det ikke. Ikke all sykdom er eviggjeldende. Derfor skal vært enkelt tilfelle vurderes, sier politijuristen.

SERIETYV FIKK OPPREISNING

I fjor høst skrev BA om en 51-åring som i en årrekke gikk fri fra en serie innbrudd og tyverier fordi han ble erklært sinnssyk.

I 2002 ble serietyven tilkjent én million kroner i erstatning for de 17 fengselsoppholdene han hadde vært igjennom.

Bakgrunnen var en ny rapport som slo fast at det var tvil om han var ved sine fulle fem på 1990-tallet. Han har vært rusavhengig og fikk diagnosen schizofreni.

SENDTE HAM TIL SANDVIKEN

I en årrekke begikk han en rekke innbrudd i butikker, hoteller og i kontorlokaler i Bergen.

Hver gang han ble tatt, sendte politiet ham til Sandviken og henla sakene fortløpende. Men like fort som han ble utskrevet, like raskt bega han seg ut på nye tyveritokter.

I 2011 slo to nye psykiatere fast at han er strafferettslig tilregnelig, og han ble tiltalt for en rekke nye tyverier.

– FORDEL Å VÆRE UTILREGNELIG

«Tiltalte har vendt seg til at han kan holde på den måten han har gjort fordi han tidligere har blitt kjent strafferettslig utilregnelig, og hver gang har blitt løslatt kort tid etter pågripelse, eventuelt at han er blitt innlagt i en kort periode på Sandviken sykehus etter «avtale» mellom politiet og sykehuset», heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraff i tre år ble 51-åringen dømt til å betale en rekke næringsdrivende i Bergen flere hundre tusen kroner i erstatning.

VIL ENDRE REGLENE

Politimesteren i Vest-Finnmark la mandag ut en melding på Facebook etter å ha sett seg lut lei en utilregnelig mann som stadig går fri.

Mannen har begått en rekke ran og grove tyverier. Siden han er erklært strafferettslig utilregnelig, kan han verken pågripes eller straffes for handlingene.

Politimesteren etterlyser et annet regelverk.

– Man kunne jo tenke seg et regelverk som var mer likt det svenske når det gjelder vurdering av tilregnelighet. Der er det sånn at hvis ikke handlingen er «sinnsykt motivert», altså hvis handlingen i seg selv ikke er et utslag av sykdommen, da kan man straffes. I Norge er det slik at så lenge man er erklært utilregnelig, så vil handlingen være straffefri, sier mannen til VG.