Gå til sidens hovedinnhold

Tyven erkjente, men politiet henla saken

- Hvis det sprer seg en oppfatning av at politiet ikke bruker tid på butikktyverier, så vil folk kunne tenke: «Er det så farlig?».

Sikkerhetssjef Stig Skolmo i Europris er fortvilet. Nylig henla Sør-Vest politidistrikt en anmeldelse for butikktyveri. Årsaken var manglende kapasitet.

Det spesielle med denne saken, var at tyven selv hadde erkjent forholdet og skrevet under på dette i anmeldelsen som ble oversendt politiet. Skolmo forstår ikke hvorfor politiet bruker tiden på å skrive en henleggelse, fremfor å sende en bot til vedkommende.

Tyven hadde stjålet varer for 800 kroner, og hadde altså erkjent forholdet.

- Frustrerende

- Dette er frustrerende, fordi butikkene bruker en del tid på å håndtere disse sakene, så får de tilbakemelding om at saken er henlagt på grunn av manglende kapasitet, når gjerningspersonen altså har erkjent lovbruddet, sier han.

Les også

Slik taklet Vita (22) butikktyven

Skolmo poengterer at det heldigvis tilhører sjeldenhetene at butikkene opplever at politiet henlegger en såpass oppklart sak på denne måten. Som regel blir sakene henlagt fordi gjerningsperson er ukjent.

- Generelt har vi en god kontakt med politiet, og butikkene får ofte veldig god hjelp, men dette er ikke bra, sier han.

- Prosessøkonomisk

Politiadvokat Stian Eskeland ved Sør-Vest politidistrikt sier til Nettavisen den aktuelle butikktyven hadde flere uoppgjorte saker på seg, da denne konkrete anmeldelsen ble behandlet. Forelegget for disse sakene er ikke vedtatt og venter på behandling i domstolen.

Han sier at henleggelsen egentlig burde blitt rubrisert som en «prosessøkonomisk påtaleunnlatelse» etter straffeprosessloven paragraf 70 og ikke «henlagt på manglende saksbehandlingskapasitet».

- En prosessøkonomisk påtaleunnlatelse er en avveining mellom den prosessøkonomiske kostnaden det innebærer å bringe saken inn for retten og hva man oppnår med en straffereaksjon i det enkelte tilfellet. I avveiningen vil både individualpreventive og allmennpreventive hensyn være relevant, sier han.

Kommentarer til denne saken