Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.

– Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert. Det har vi sagt lenge, sier sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til NTB.

Dette skjer etter at Uber både i Norge og internasjonalt har blitt ilagt millionbot for sin drift.

Venter på ESA-avgjørelse

Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket for løyver til taxisjåfører. Fristen er 27. oktober – tre dager senere trer Uber-pausen i kraft.

ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.

Konkret er problemet begrensning i antall taxi-løyver som kan utstedes som gjør det umulig for nye aktører å etablere seg.

Endresen er opptatt av å få fortgang i prosessen, og vedgår at selskapet med pause-meldingen ønsker å understreke alvoret for Samferdselsdepartementet.

Han mener flere ting peker i retning av en regelendring, blant annet at regjeringspartiene i sine program går inn for en oppmyking av løyveordningen og at også mulig samarbeidspartner Venstre har uttalt seg i positive ordelag. Dessuten tviler han på at Norge ønsker å legge seg ut med Efta-domstolen.

– Vi har også klinkende klare anbefalinger fra delingsøkonomiutvalget, som gikk inn for å skrote hele løyveordningen, sier han.

Men selv om Norge må endre løyvesystemet for taxi, er det fortsatt skjær i sjøen for Uber i Norge. Selskapets sjåfører kjører i all hovedsak deltid, noe som ikke er forenlig med å få taxiløyve.

Slik vil de endre seg

For å blidgjøre norske myndigheter, har selskapet kommet med følgende forslag til endring av sin drift:

  • Uber ønsker å automatisk innrapportere deres sjåførers inntekt til skattemyndighetene
  • Selskapet vil "inngå avtaler med organisasjoner som tilbyr pensjons -og forsikringsordninger" for sjåførene etter modell av hva som skjer i England og USA.
  • Selskapet ønsker at selskapets sjåfører skal få tildelt kjøreseddel
  • Selskapet ønsker ikke å etablere seg i distriktene hvor konkurransen er mindre

Taxiforbundet: – Det vil aldri bli noen åpning for Uber

Norges Taxiforbund mener Ubers beslutning om å sette hovedvirksomheten på pause i Norge kun er et spill for galleriet og et forsøk på å presse regjeringen.

– Tanken min er at de burde stoppet for lenge siden. Dette er jo ulovlig virksomhet. Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA. At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.

Løyvene skal bestå

Trevland sier han er sikker på at regjeringen har gått gjennom ESA-saken på en grundig og ordentlig måte, ikke minst etter flere møter med Samferdselsdepartementet.

– Jeg tror regjeringen kommer til å ha gode argumenter til ESA. ESA har jo ikke sagt noe om løyver – løyvene skal jo bestå, og sånn sett kommer det jo aldri til å bli noen åpning for Uber, fastslår Trevland.

Ettersom ESA mener antallsbegrensning hindrer etableringsretten, er dette noe Samferdselsdepartementet jobber intenst med å argumentere for å fortsette å ha, sier han.

Mange krav

Taxiforbundet understreker at det er en lang rekke krav til drosjevirksomhet, som de mener vil skvise Uber ut av markedet.

– Hvis de konkurrerer på like vilkår som oss, så skal vi konkurrere dem ut. For det første må du ha et løyve, så må du ha et løyvekurs, du må ha en bankgaranti på 82.000 kroner, ekstra forsikring på bilen som er fire ganger så dyr som vanlig bilforsikring, EU-kontroll hvert år, og så betaler vi skatter og avgifter som ikke de gjør – bare det utgjør over 40–50 prosent oppå taksten, minner Trevland om.

– Her vil det bli stilt krav til å inneha et løyve uansett. Jeg tror at hvis Uber skal innfri de kravene, så er det ingen som vil kjøre for dem, avslutter han.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her