De iranske guttene Amin Sedaghat (17) og Mehdi Sohrabifar (17) ble henrettet ved henging i et iransk fengsel torsdag forrige uke. Sistnevnte var psykisk utviklingshemmet.

Henrettelsene møter kraftige reaksjoner fra Amnesty International og Iran Human Rights, og nå også fra norske myndigheters side.

- Vi ser svært alvorlig på meldingene om at Mehdi Sohrabifar og Amin Sedaghat skal ha blitt henrettet 25. april. De var begge mindreårige da de ble henrettet, og skal ha vært bare 15 år gamle da de begikk de handlingene som de ble dømt for, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, til Nettavisen.

- Det er spesielt alvorlig at en av de to henrettede guttene skal ha vært psykisk utviklingshemmet og dermed også strafferettslig utilregnelig, sier Halvorsen.

17-åringene, som var fettere, ble dømt for et angivelig ran og en voldtekt i 2017 da de var 15 år gamle. Guttene skal ifølge kilder ikke en gang ha visst om at de var dømt til døden, før de ble overført fra en ungdomsanstalt til et voksenfengsel for å bli henrettet forrige uke.

- Sterk bekymring

Norge tar jevnlig opp dødsstraff-praksisen med iranske myndigheter.

- Vi tar vi opp menneskerettighetssituasjonen i Iran både direkte med myndighetene og i FN-sammenheng. Senest 29 april, under de årlige konsultasjonene med Iran, understreket vi overfor iranske myndigheter Norges sterke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig det høye antallet henrettelser og fortsatt praktisering av dødsstraff for mindreårige. Norge vil delta aktivt når Iran skal høres i Menneskerettighetsrådet (UPR) høsten 2019, sier Halvorsen.

Brudd på folkeretten

Iran har ratifisert FNs barnekonvensjon som forbyr dødsstraff for forbrytelser som er begått av mindreårige. Likevel fortsetter landet praksisen med uforminsket kraft å idømme dødsstraff mot mindreårige. Med unntak av Kina, er Iran det landet i verden som henretter flest folk.

- Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff under enhver omstendighet. Vi reagerer særlig på henrettelser av personer som var mindreårige i gjerningsøyeblikket. Henrettelser av mindreårige og strafferettslig utilregnelige personer er brudd på folkeretten, sier Halvorsen.