Onsdag 17. mai kunne statsminister Erna Solberg (H) overrekke den gode nyheten til Kari Hilde French om at sønnen Joshua French var endelig løslatt fra kongolesisk fengsel. French er nå tilbake på norsk jord og får medisinsk behandling.

Joshua French og kameraten Tjostolv Moland ble dømt til døden i en militærdomstol i Kisangani i 2009. Nå er French endelig en fri mann, mens Moland døde i løpet av fengselsoppholdet.

Utenriksdepartementet (UD) har prioritert den såkalte Kongo-saken svært høyt, og bistått nordmennene med omfattende konsulær bistand. Men UD har imidlertid ingen oversikt over hvor mye penger som er brukt på saken.

- Vi f ører ikke regnskap over kostnadene knyttet til en enkelt sak, men det er klart at det dreier seg om betydelige beløp. Dette har v ært en spesiell og utfordrende sak på mange måter og vi har derfor brukt de ressursene vi mener har vært nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, til Nettavisen.

- En dråpe i havet
I 2014 fikk Nettavisen innsyn i UDs utgiftsposter tilknyttet konsulær bistand til nordmennene. I utgiftspostene som inkluderte transport- og boutgifter, hadde UD bokført et beløp på 1.760.562 kroner over en femårsperiode fra 2009 til 2014.

Norske representanter har reist flere titalls ganger til Kisangani og Kinshasa for å bistå nordmennene. I tillegg kommer lønnskostnader.

I 2014 uttalte en ekspert på konsulær bistand til Nettavisen at beløpet tilknyttet Kongo-saken utgjorde en dråpe i havet sammenlignet med totalbudsjettet for konsulær bistand til nordmenn i utlandet.

I Stortingsmeldingen 12 (2010- 2011) framkommer det at utenrikstjenesten benyttet seg av samlet sett 200 årsverk (anslagsvis) på å hjelpe norske borgere i utlandet.

Løslatt på humanitært grunnlag
Kongo-saken har skapt enormt engasjement fra flere hold. Moren til Joshua French, Kari Hilde French, får mye av æren for at sønnen endelig er sluppet fri. Hun har bodd flere år i Kongo, og har aldri gitt opp håpet om å få sønnen hjem til Norge.

Utleveringsbeslutningen, som ifølge utenriksminister Børge Brende (H) ble tatt av Kongos president den 16. mai, innebærer verken en soningsoverføring eller benådning. Ifølge Brende ble utleveringsbeslutningen tatt av hensyn til helsemessige vurderinger.

Ifølge Kongo-eksperter Nettavisen har vært i kontakt med, er det ikke helt uvanlig at fengselsinnsatte i Kongo kan bli løslatt uten at det ligger noe benådning eller soningsoverføring til grunn.

Den britiske organisasjonen Death Penalty Project har vært involvert i saken til Joshua French i mange år.

- Vi ble i bedt av britisk UD om å bistå med assistanse i saken i 2009. Som du vet har Joshua French både norsk og britisk statsborgerskap. Den britiske stat har alltid gjort det de kan for å hjelpe briter som har problemer i utlandet, sier direktør ved Death Penalty Project, Saul Lehrfreund, til Nettavisen

- Håper vi har bidratt med hjelpemidlene
Lehrfreund forteller at organisasjonen blant annet bisto med juridisk hjelp under den siste rettssaken til Joshua French, da han sto tiltalt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland. En Kripos-rapport konkluderte imidlertid med at Moland hadde begått selvmord.

De siste årene har Death Penalty Project imidlertid hatt stort fokus på nordmannens helsetilstand.

- For to år siden ble vi kjent med at Joshua var kritisk syk, så vi fikk sendt en engelsk lege ned til Kongo som utførte en omfattende medisinsk undersøkelse av ham. Disse legerapportene tror vi er grunnen til at saken endret fokus fra å være en ren dødsdomssak til å bli en humanitær sak om hans helsesituasjon. Den eneste medisinske løsningen var for ham å returnere til Storbritannia eller Norge, slik at han kunne få ordentlig medisinsk behandling, sier Lehrfreund.

- Han ble ikke løslatt på bakgrunn av legerapporten, men ble innlagt på sykehus. Og som du vet, ble han satt i fengsel igjen etter sykehusoppholdet. Vi fortsatte derfor med å legge press på det medisinske sporet, og forsøkte å si at fengselsopphold ikke var noe varig løsning, men at han trengte medisinsk behandling som Kongo ikke kunne tilby.

- Vi tar ikke æren for å ha fått ham løslatt. Dette var en ren diplomatisk løsning utført av norske og britiske myndigheter.

- Men vi håper at vi ga hjelpemidlene som bidro til at han ble løslatt på humanitært grunnlag, sier Lehrfreund.

- Vi er svært lettet
Lehrfreund forteller at mange mennesker har stått på for å få French løslatt fra fengsel.

- Det har vært veldig mange mennesker som har stilt opp pro bono, alt fra advokater, spesialister til leger. De har bistått oss uten å ta betaling. Vi er svært lettet over at Joshua og familien er hjemme i Norge igjen, sier han.

Organisasjonen Reprieve har også vært engasjert og bistått i Kongo-saken. Reprieve forteller til Nettavisen at de ga bistand i forbindelse med den siste rettssaken til Joshua French, men at de ikke har vært så mye involvert i saken de siste årene.

Moren Kari Hilde French retter en spesielt takk til begge organisasjonene i sin blogg.