UDI ber folk bosette asylsøkere som venter

UDI-direktør Frode Forfang iverksatte onsdag UDIs beredskapsplan på grunn av den sterke økningen i antall asylsøkere som kommer til Norge.

UDI-direktør Frode Forfang iverksatte onsdag UDIs beredskapsplan på grunn av den sterke økningen i antall asylsøkere som kommer til Norge. Foto: Ole Gunnar Onsøien (NTB scanpix)

Samarbeid mellom kommuner og privatpersoner kan frigjøre 5000 mottaksplasser.

Hvis kommuner og privatpersoner samarbeider om å bosette asylsøkere som allerede har oppholdstillatelse, ville det frigjøre opptil 5.000 mottaksplasser for strømmen av nye søkere som kommer.

Det er budskapet fra direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Vi merker nå, i motsetning til tidligere, at det er en betydelig velvilje og ønske om å bidra, både i befolkning og i kommuner. Der det tidligere kunne skape gnisninger i lokalsamfunn å skulle motta asylsøkere, er nå inntrykket at vi blir møtt ved velvilje og giverglede, sier Forfang til NTB

Han mener det legger grunnlag for at folk kan hjelpe der det trengs mest: Med å frigjøre mottaksplasser til nye asylsøkere.

– Det er et hovedproblem nå at mottakene rundt om allerede er fulle av folk som allerede har fått innvilget oppholdstillatelse og venter på å få bolig.

– Det tilbudet vi ser rundt omkring av privatboliger og leiligheter viser at vi kan avhjelpe dagens situasjon og få bosatt permanent de som har oppholdstillatelse.

Beredskapsplan

Den sterke økningen i antall asylsøkere de siste ukene har fått UDI til å iverksette sin overordnede beredskapsplan.

Grunnen er at det i løpet av de tre siste ukene er kommet mer enn 100 prosent flere asylsøkere enn det UDI har forutsatt og lagt planer for.

– I tillegg må vi være forberedt på at enda flere kan komme, sier Forfang til Aftenposten.

Formålet med beredskapsplanen er å gjøre det mulig å mobilisere flere ressurser som kan tas i bruk ved behov.

– Det gjør det mulig for oss å trykke på knappen når behovet melder seg, sier Forfang.

Vurderer det meste

UDI anslår at det trengs inntil 7.500 nye plasser i asylmottak, og at det må opprettes rundt 50 nye mottak. Dette kommer i tillegg til 2015-budsjettets 14.090 asylsøkere i ulike mottak, slik at planen nå går ut på at man skal kunne ha over 20.000 personer boende i asylmottak.

NTB får opplyst at UDI fortløpende vurderer plasser og steder over hele landet, og at dette er en situasjon som endrer seg time for time. Forsvaret kan stille fire militæranlegg, som ikke er i bruk, til disposisjon. Også nedlagte asylmottak vurderes gjenåpnet. Sandnes-ordfører Stanley Wirak bekrefter i Aftenbladet at Dale asylmottak, som har kapasitet på nesten 300 personer, vurderes.

Uvanlige skritt

Justis- og beredskapsdepartementet og regjeringen er informert om utviklingen. UDI påpeker at situasjonen gjør det nødvendig å involvere flere parter enn normalt:

– Vi etablerer rutiner, utveksler informasjon og involverer statlige og ikke-statlige aktører, sier Forfang.

Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Utlendingsnemnda, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Forsvaret er trukket inn.

Beredskapsplanen innebærer å være forberedt på å håndtere en stor økning asylsøkere. Det betyr ikke at alle som kommer, skal innvilges asyl, snarere blir det en strengere prioritering. Personer som ikke har et reelt beskyttelsesbehov, blir ikke prioritert. «Målet er rask saksbehandling og raske returer», for å frigjøre mottaksplasser for personer som har et beskyttelsesbehov.

Tiltak som skjerpet grensekontroll og informasjon til potensielle søkere i opprinnelseslandet kan bli aktuelt. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.