Utlendingsdirektoratet vurderer nå tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse for enkelte somaliere som har fått midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Årsaken er den endrede sikkerhetssituasjonen i Somalia.

- UDI mener at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er vesentlig og tilstrekkelig endret til at vilkårene i utlendingsloven § 37 første ledd, bokstav e kan være oppfylt, sier enhetsleder Christine Roca asylavdelingen i UDI til Nettavisen.

- Når det gjelder opphør av flyktningstatus for somaliere som er fra Sør-og Sentral-Somalia på grunn av endringen av sikkerhetssituasjonen så mener NOAS at vilkårene for opphør ikke er tilstede, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Han viser til FNs brev til Sylvi Listhaug fra 7. november 2016, som klart oppfordrer Norge til å ikke ta ifra somaliere flyktningstatusen eller tvangsreturnere dem til deler av Sør- og Sentral-Somalia.

At situasjonen er langt fra rolig i Somalia, vitner bombeangrepet tidligere denne måneden på.

Største ikke-vestlige gruppe

Somaliere flyktet til Norge fra begynnelsen av 90-tallet og langt ut i dette tiåret. I juni var det 131 asylsøkere fra Somalia på norske mottak, ifølge denne UDI-statistikken.

Roca i UDI sier at det i dag hovedsakelig er det jentebarn eller enslige kvinner som risikerer kjønnsbasert forfølgelse ved retur til Somalia som anerkjennes som flyktninger i Norge.

Andre asylsøkere som kan ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til Somalia er høytstående myndighetspersoner i landet, personer som al-Shabaab oppfatter som opponenter og journalister.

- Etter UDIs vurdering er det ingen områder i Somalia der sikkerhetssituasjonen i seg selv er så alvorlig at alle er beskyttet mot retur dit, sier Roca.

Somaliere er i dag den største ikke-vestlige gruppen som har innvandret til Norge. De fleste kom hit som flyktninger. I dag bor det 28.642 somaliere i Norge, og de har fått 14.160 barn.

Dette er en gruppe som har lav sysselsetting - 41,3 prosent ifølge SSB.

Hjem på ferie

I sommer reiser mange somaliere tilbake til hjemlandet på ferie. En av årsakene, er at sikkerhetssituasjonen har bedret seg.

Tidligere har det også blitt skrevet om somaliere som lar sine barn bli igjen på koranskoler i Somalia.

Mange har i dag fått norsk statsborgerskap eller permanent opphold i Norge, og risikerer ikke å bli returnert.

- Det er naturlig at flyktninger som har familie igjen i hjemlandet ønsker å besøke familie venner og hjemlandet, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til Nettavisen.

Han sier at situasjonen i enkelte deler av Somalia er annerledes i dag enn den gang personene flyktet til Norge, men at det ikke gjelder for hele Somalia.

- Tar en kalkulert risiko

- Det er fortsatt risikabelt å reise til sør- og sentral Somalia. Så mange reiser nok til andre deler av Somalia som Somaliland eller Puntland, sier Martinsen.

Det er viktig å huske på at det er forskjell på å bo i et utrygt land og et kortvarig besøk. Man tar en kalkulert risiko ved å reise, sier Martinsen. Det er fortsatt urolig i landet. Blant annet gikk to bomber av i Mogadishu tidligere denne måneden.

Utenriksdepartementets offisielle reiseråd for Somalia er: «... fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-, Sentral- og Nordøst-Somalia, og oppfordrer de som allerede er i disse områdene til å forlate området».

Ikke risiko for oppholdstillatelsen

Mange somaliere som ønsker å reise hjem, trenger ikke å tenke på risiko for å miste sin status i Norge.

- Hvis du kom til Norge fra Somalia for ti år siden, og har fått norsk statsborgerskap i mellomtiden, så kan du reise hjem uten at det får konsekvenser for din status i Norge.

- Hvis du derimot har midlertidig opphold som flyktning, og så reiser tilbake til hjemlandet på ferie, så vil man risikere et forhåndsvarsel om at vilkår for beskyttelse ikke er tilstede, sier han.

Det er i dag stor uenighet blant partiene i spørsmålet om hvor lett eller vanskelig det skal være å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

Uenighet om permanent opphold

- Dersom vi skal klare å beholde velferdssamfunnet og de verdiene vi har bygget opp gjennom generasjoner, må det strammes inn mye mer. Norge bør slutte å ta imot kvoteflyktninger og som en hovedregel aldri gi permanent opphold til asylsøkere, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim til Nettavisen.

- SV er imot mer midlertidighet. Det skaper utrygghet og hindrer integrering. Får du opphold, må du få slå rot og bli hjemme her. Hvis en risikerer å bli kastet ut når som helst, så ødelegger det for god integrering, sier Karin Andersen, som er SVs innvandringspolitiske talsperson.

- Jeg mener vi kanskje kan hjelpe flere om vi i større grad tar i bruk midlertidighet og prioriter de som trenger reell beskyttelse, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik til Nettavisen og legger til:

- Her har Høyre ikke konkludert. Regjeringserklæringen ligger fast, men vi diskuterer gjerne fremtidig politikk på området.

Trellevik åpner også for at man vurderer grad av integrering, selvforsørgelse og jobb, før permanent opphold gies.