Gå til sidens hovedinnhold

UDs bruk av privatfly har minket drastisk

Ine Marie Eriksen Søreide har som utenriksminister flydd privatfly kun tre ganger på et drøyt år. Jonas Gahr Støre fløy 96 ganger på syv år.

Den siste tiden har det vært bred dekning i internasjonale medier av privatflybruken til de rike og mektige. Davos-deltagernes omfattende bruk av privatfly til økonomikonferansen i Sveits, hvor klimatrusselen sto høyt på agendaen, har blitt bredt omtalt i internasjonale medier.

EAT-grunnlegger Gunnhild Stordalen og Tesla-sjef Elon Musk har også fått oppmerksomhet rundt egen fly- og privatflybruk i henholdsvis Daily Mail og The Washington Post.

Utenriksdepartementet (UD), med utenriksministeren i spissen, var flittige brukere av innleide privatfly i tidsperioden oktober 2005 til september 2012. I denne perioden benyttet daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) privatfly 96 ganger til en kostnad på 31 millioner kroner, viser en gjennomgang Nettavisen gjorde i 2013.

- Som utenriksminister reiser man mye, til både nære og fjerne steder, trygge og utsatte steder. Noen ganger var vurderingen i Utenriksdepartementet at den beste løsningen var å leie fly, av hensyn til både sikkerhet og tidsbruk, og det forholdt jeg meg til. Bruk av innleid fly gjorde det mulig å rekke lenger og dra på reiser som ellers ikke ville latt seg gjennomføre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nettavisen.

Privatflybruken til UD har avtatt betraktelig. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har benyttet privatfly kun tre ganger siden hun tiltrådde posten i oktober 2017, viser ferske tall Nettavisen har fått fra UD.

- Utenriksministeren (Eriksen Søreide red.anm.) bruker som regel alltid rutefly i forbindelse med sine reiser. Ved tre tilfeller har hun brukt leiefly når det ikke har latt seg gjøre å gjennomføre programmet innenfor tilgjengelig tid med rutefly, skriver kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Guri Solberg, i en e-post til Nettavisen.

Fløy privatfly for 1,6 mill.

Ved alle tre anledningene har utenriksministeren reist sammen med en delegasjon fra UD.

* Leiefly i forbindelse med besøk i Midtøsten i august 2018 (Jordan, Israel og Palestina). Kostnaden utgjorde 811.576 kroner.

* Leiefly i forbindelse med besøk til Ukraina i september 2018 på strekningen Kyiv til Dnipro. Kostnaden utgjorde 363.676 kroner.

* Leiefly fra Addis Abeba i Etiopia til Juba i Sør-Sudan i november 2018. Kostnad 457.416 kroner.

Det utgjør en samlet kostnad på 1.632.668 kroner.

Eriksen Søreides forgjenger, Børge Brende (H), satt som utenriksminister i tidsperioden oktober 2013 til oktober 2017. I løpet av denne fireårsperioden benyttet Brende innleid privatfly ved 28 anledninger. De totale utgiftene beløpet seg til 14.895.489 kroner, viser ferske tall Nettavisen har fått fra departementet.

Leie av privat flytransport for utenriksministere:

(Utgiftene som er oppført, er kostnader for utenriksministeren og delegasjonen fra UD).

Ine Marie Eriksen Søreide (H)
Periode: Oktober 2017 - januar 2019 (15 måneder)
Antall: 3
Gjennomsnitt per år: 2,4
Totalbeløp: 1.632.668 kroner
Børge Brende (H)
Periode: Oktober 2013 til oktober 2017 (4 år)
Antall: 28
Gjennomsnitt per år: 7
Totalbeløp: 14.895.489
Jonas Gahr Støre (Ap)
Periode: Oktober 2005 til september 2012 (6 år, 11 måneder)
Antall: 96
Gjennomsnitt per år: 13,8
Totalbeløp: 31 millioner

Fem ganger oftere enn Eriksen Søreide

Ifølge Nettavisens beregninger benyttet Støre innleid privatfly i gjennomsnitt 13,8 ganger i året da han var utenriksminister. Mens Eriksen Søreide har et snitt på 2,4 ganger i året. Støre har dermed benyttet innleid privat flytransport drøyt fem ganger så ofte som Eriksen Søreide, hvis en tar utgangspunkt i gjennomsnittet per år.

I henhold til Håndbok for politisk ledelse skal leiefly «for statsrådene kun brukes i særlige tilfeller eller der det er mest hensiktsmessig vurdert opp mot tid og kostnader eller der det foreligger spesielle sikkerhetsmessige vurderinger».

Brende er i dag president i Verdens økonomiske forum (WEF). Presseenheten i WEF har ikke besvart på Nettavisens henvendelser.


Solheim fløy privatfly for 9,7 mill.

Tidligere utviklingsministre har også stått for mye av privatflybruken i UD. De tidligere SV-statsrådene Erik Solheim og Heikki Holmås anvendte privatfly til sammen 56 ganger da de satt som utviklingsministre i perioden oktober 2005 til og med 2012, viser en gjennomgang Nettavisen gjorde i 2013.

Solheim sto for mesteparten av privatflybruken i denne perioden, ettersom Holmås overtok som utviklingsminister først i mars 2012.

Solheim og Holmås brukte privatfly i tidsperioden oktober 2005 til og med 2012 til en kostnad på 11,5 millioner kroner, hvorav Solheim sto for 9,7 millioner av utgiftene.

Solheim var en periode både miljø- og utviklingsminister samtidig.

Nikolai Astrup (H) innehadde posten som utviklingsminister i nøyaktig ett år før han endret statsrådpost til digitaliseringsminister (januar 2018 til januar 2019). I løpet av det året benyttet Astrup leiefly ved to anledninger. Det skjedde i forbindelse med en helikoptertur i Nepal og et leiefly i Tanzania. Totalkostnaden beløpet seg til 79.172 kroner.

Erna Solbergs regjering hadde ingen utviklingsminister da Brende var utenriksminister.

Kommentarer til denne saken