Uheldig forskjell kan bli fjernet

Alle de politiske partiene er enige om at det er svært uheldig at arbeidsinntekter skattlegges mye hardere enn kapitalinntekter. Regjeringens skisse til skattereform har som siktemål å utjevne denne forskjellen.

16.04.04 13:23

Det alle er enige om, bør det også kunne finnes en løsning på. Muligheten til å forbedre dagens skattesystem er der, og den bør regjeringspartier og opposisjonspartier utnytte.

Dette er den største utfordringen Stortinget står overfor nå i vår.

Heller ikke den regjeringen som eventuelt skal avløse dagens treparti-regjering, kan leve med et skattesystem som innebærer at det er betydelig lavere skatt på kapitalinntekt enn på arbeidsinntekt.

Dette burde være et tungtveiende argument for alle mulige regjeringspartier til å jobbe med sikte på å komme til enighet om et skattesystem som ivaretar dette hensynet.

En skattereform som legger opp til å utjevne forskjellene mellom skatt på kapital og skatt på arbeidsinntekt, vil nødvendigvis innebære at det må gis betydelige lettelser i marginalskatten på lønnsinntekter. Det betyr igjen at folk med høy marginalskatt også vil få betydelige skattelettelser. Det er et poeng som selvfølgelig vil bli utnyttet av dem som er motstandere av viktige forandringer av dagens skattesystem. Men heller ikke Arbeiderpartiet kan se seg tjent med å opprettholde et skattesystem som tar vare på denne forskjellen i skatt mellom inntekt og kapital.

Dersom det lykkes å komme til enighet om et system som utjevner forskjellen mellom inntektsskatt og kapitalskatt, vil mye være vunnet fordi nettopp denne forskjellen har representert det alvorligste ankepunktet mot dagens skattesystem. Og en enighet om selve prinsippet, kommer slett ikke til å bety at det blir politisk fred om skattepolitikken. Her vil det alltid være nok å strides om - både når det gjelder nivå og omfang.

Selv om regjeringspartiene og Arbeiderpartiet skulle bli enige om hvordan man skal gå frem for å oppnå en mer lik skattlegging av arbeid og kapital, vil det være mer enn nok igjen til at man kan forsvare betegnelsen «skattevalg» om stortingsvalget til neste år.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag